Digital tillväxt: Tre framgångsfaktorer för lyckade tillväxtresor | Omniarch
Framgångsfaktorer på digitala tillväxtresor

Digital tillväxt: Tre framgångsfaktorer för lyckade tillväxtresor

Digital tillväxt: Tre framgångsfaktorer för lyckade tillväxtresor

Digital tillväxt är mångfacetterat och kan inbegripa en total översyn likväl som effektivisering inom snävare ramar. Omniarch är experter på att skapa förutsättningar för och att genomföra digitala tillväxtresor. Idag vill vi dela med oss av tre framgångsfaktorer, som vi sett gång efter annan vara avgörande för om tillväxtresan ska bli lyckad.

Kort om tid? Vill du dela en fil snarare än en länk? Ladda ner en PDF-version av nedanstående, allt vi ber om är din e-postadress:

omniarch.se/3-forutsattningar-digital-tillvaxt-pdf

E-handelskompetens på ledningsnivå:

Vi kan inte nog understryka vikten av att låta e-handelskompetensen ta plats i ledningen, gärna i styrelserummet men beroende på företagsstruktur kan likväl en centraliserad roll vara aktuell för e-handelschefen.

Tanken med detta är att kommunikationen till alla i organisationen kommer från en person som har kompetens inte bara om strategi utan även om de utmaningar som tillväxtresan kan innebära hos den enskilde medarbetaren.

Kommunicera att en tillväxtresa är inledd, vad syftet är, vilka målen är och vilka som kommer att påverkas. Det kan visa sig att nuvarande marknadsavdelning behöver göras om för att bli mer e-handelsfokuserad, med nya roller hos befintlig personal och/eller nyrekryteringar. Föregå förändringar med transparens om vad som händer.

Tillväxtresor behöver trumslagare:

När tillväxtresan är solitt förankrad i ledningsstrukturen är det otroligt viktigt att det finns en eller allra helst flera som driver de digital förändringarna internt. Det är en person (eller flera)) för berörda att bolla med och för tredjepartsleverantörer eller konsulter att jobba tätt tillsammans med. Minst lika viktigt är att ge utrymme i organisationen för doers, affärsutvecklare som rör sig mellan strategiska och operativa delar samt som får saker gjorda.

Att ta in konsulter lämpar sig väl för tillväxtresor där mycket kan hända på kort tid. Går ni all-in i beslutet att transformera er verksamhet och driver hårt mot t.ex. omnikanal är det av yttersta vikt att alla involverade, anställda och konsulter, kan hålla sig med ajour med såväl målbilder som aktuell utveckling.

Skalbarhet ska byggas in i allt:

Det är viktigt att bygga en skalbar organisation. Bygg varje funktion så att den kan skalas upp. Ett lågt hängande exempel på det senare är kundtjänsten där ni vid arbetstoppar enkelt ska kunna koppla på extra resurser.

En metod för flexibilitet och skalbarhet inom kundtjänsten är att jobba med helt digitaliserade växelsystem. Det underlättar vid rekrytering eller inhyrning av personal, där tillfälliga arbetstoppar kan hanteras utan krav på att en fysisk arbetsplats görs iordning.

Samma gäller för lager och logistik: Att ni har systemen på plats för att kunna samordna en ökad tillströmning även om det tillfälliga lagret ligger långt från ert ordinarie.

Omniarch är en tillväxtbyrå med kontor i Stockholm och Göteborg. Här finner du branschens i särklass vassaste talanger inom e-handel, digitalisering och affärsutveckling under ett och samma tak. Vi stöttar Er digitala resa och identifierar vart ni är idag och vart ni vill vara i framtiden – med lösningarna för att verkställa målen. Din utmaning är vår passion – vi vet vad vi pratar om, på riktigt!

Björn

Björn Sennbrink

Head of Content