Inlägg av Hans Edlund

De 4 principerna som får er strategi för outlets att lyfta

Det trendskifte som de senaste åren skett inom retail i allmänhet och klädbranschen i synnerhet, har slagit hårt mot många av de etablerade bolagen. Förändrade konsumentbeteenden och vikande försäljning har mitigerats med ett allt hårdare kampanjtryck, med pressade marginaler och minskad lönsamhet som följd. Trots dessa insatser brottas många handlare och varumärken med överlager som […]