Case: Absolut Art

Omniarch CASE: Absolut Art

Tack team Omniarch för skarpa analyser med insikter vi från dag ett påbörjat åtgärder kring, för att skapa en bättre användarupplevelse och effektivare kanalmix! Bra värde och kul samarbete!

Fokusområden

E-commerce, UX, konverteringsoptimering, digital marknadsföring och strategi.

Våra roller

Rådgivare, UX-specialist, CRO-specialist.

Vårt uppdrag

Genomlysning av digital kundresa och marknadsdata med målsättning att identifiera minst tre förbättringsområden som sedan kan definieras till konkreta projekt. Desktop research och presentation i workshopformat.

Framgångs
faktorer

  • Komprimerat format

    Genom att jobba “utifrån- in” kunde vi snabbt få fram insikter utan större insats från uppdragsgivaren. Slutsatsen blev över 60 punkter med olika förbättringsområden. Dessa initiativ kalibrerades sedan i dialog med kunden.

  • Kundupplevelsen

    Genom att testa kundresan, från sökannonsering till köpflöde och unboxing, kunde vi identifiera förbättringsområden med direkt värdeskapande för kunden.

  • Benchmarks

    Tillgång till ett brett utbud av data och material från uppdragsgivaren i kombination med djupare erfarenhet från den specifika marknaden gjorde att våra benchmarks effektiva och relevanta.

Absolut Art är ett onlinegalleri för nutida konst. Med kuratering från New York och Stockholm säljs signerade litografier till en internationell marknad.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se