Podd: Hur bygga sin e-handels organisation?

Agil organisation för e-handel med funktioner för framför roller

Sommaren 2020 hördes Omniarchs vd Pelle Pettersson tillsammans med Anton Johansson i Ehandelspodden. De samtalade kring digital tillväxt, KPI:er för e-handel, kostnadsbesparingar och en e-handels organisation.

Clicka igång Spotify-spelaren nedan och collecta kunskap om hur två ledande e-handelsprofiler utifrån sin erfarenhet ser strukturen hos en e-handelsorganisation.

Pelle berättar om hur han gärna ser en organisation med funktioner snarare än roller och hur det leder till en agil organisation som möter e-handelns förändringstakt.

Pelle Petterson ger även exempel på hur KPI:er kan matchas:

  • Öka konverteringsgraden – Produktägaren.
  • Driva mer trafik – Digitala marknadsföraren.
  • Öka snittköp – Content-ansvarig.

Pelle lyfter även behovet av att ha tvärfunktionella funktioner som agerar brygga mellan e-handel och fysisk handel, där bägge kanalerna finns och där t.ex. snabbt växande e-handel leder till förändringar.

Både han och Anton är överens om att en e-handelschef har ett stort ansvar i större organisationer. E-handelschefen har höga krav på sig och måste kunna agera som en politiker, kompromissa och genomdriva besluten.

Stora förändringar inom svensk e-handel de senaste 10 åren:

Poddavsnittet handlar initialt om hur e-handel idag inte är som det var för 10 år sen. Idag är det lättare att rekrytera spetskompetens, något som förr mer låg på e-handelschefen eller den e-handelsansvariga.

Bägge talare framhåller nyttan med att en e-commerce manager av idag har erfarenheten av det operativa. Detta samtidigt som det finns kompetens att jobba strategiskt.

Anton pekar på hur frånvaron av strategisk kompetens kan kompenseras av god förmåga att projektleda. E-handelns utveckling inom större bolag handlar nämligen om att affärsutveckla och driva projekt i mål. Och båda talare är samstämmiga om nyttan med att som e-handelsansvarig kunna ta strategiska beslut utifrån egen erfarenhet av de operativa inslagen inom en e-handels organisation.

Teamet hos Omniarch består av seniora e-handelskonsulter som har mångårig erfarenhet av att leda och verka inom komplexa e-handelsorganisationer. Du som producerar eller gör research för ett delområde inom e-handel kan med fördel skicka en förfrågan till Omniarch, för svar på frågor eller medverkan i en sändningOmniarchs expertis bidrar till att utbilda, inspirera och kvalitetssäkra poddar samt webbinar: letstalk@omniarch.se