Logistik

Innehåll från Omniarch INSIKT kategoriserat under logistik.

Omniarch E-handelslogistik

Dags för del två i Omniarchs serie om e-handelslogistik. Vi låter Martin Jungerts, Senior Logistics Consultant åt Omniarch, förklara vilka de mest utmanande skillnaderna är mellan logistik till butik och konsumentdriven e-handelslogistik. Martin listar sex faktorer som behöver ingå i kalkyler och beslut om investeringar i logistik för e-handel:

Omniarch Outlets Strategi

Det trendskifte som de senaste åren skett inom retail i allmänhet och klädbranschen i synnerhet, har slagit hårt mot många av de etablerade bolagen. Förändrade konsumentbeteenden och vikande försäljning har mitigerats med ett allt hårdare kampanjtryck, med pressade marginaler och minskad lönsamhet som följd. Trots dessa insatser brottas många handlare och varumärken med överlager som […]

Omniarch E-handelslogistik

När vi publicerar det här är det vinter. Minusgrader. Snö. Lagret med doften av truckarnas gummihjul mot betonggolv välkomnar oss. Vi går med bestämda steg, förbi ankomstkontrollen och in i ett arbetsrum. Här trängs datorer, skrivare och urdruckna kaffemuggar. Vi slår oss ner i en sliten tygfåtölj, startar bandspelaren och börjar tala om e-handelslogistik. Eller […]

Omniarch E-Commerce Returns

Vi läser ofta om framgångar inom svensk e-handel, omsättningstillväxt och vinstmarginal. Fast bakom rubrikerna döljer sig en verklighet där bolagens alla delar ska leverera ett positivt resultat eller åtminstone ett resultat som kan täckas av andra, mindre lönsamma, avdelningar. En potentiellt olönsam avdelning är returhanteringen. Du som verkar inom e-handel vet att returer är en […]