Homepage-arkiv | Omniarch

Archive

Omniarch Case: Hemköp

Hemköp

Case: Hemköp

Fokusområden: Processer och arbetsmetodik, kpi och målsättningar, digital marketing, omnikanal samt tillväxtstrategier.

I vår roll som: Vi hjälper Hemköp i deras digitala tillväxtresa, inom strategiska och operativa delar samt med marknadsföring.

Vårt uppdrag

Vi har en operativ och strategisk roll varit drivande i Hemköps digitala utveckling och tillväxt. Vårt arbete innefattade från start en analys av Hemköps digitala positions nuläge inkluderat deras plattform, digital marknadsföring och logistik samt varuplanering. Utifrån den digitala analysen har vi agerat på kärnområden, så kallade flaskhalsar för att maximera både en kort och långsiktig effekt.

Framgångs
faktorer

Digital tillväxtresa

En stor outnyttjad digital potential förvandlas till en stark digital tillväxtresa genom satta processer, arbetsmetodiker och tvärfunktionella samarbeten mellan avdelningar (omnichannel-fokus).

Struktur

Optimerad arbetsmetodik för e-comteam samt mot organisation.

Försäljning

Skapa grunden för en bra försäljning i analys och optimering av kundresan (konvertering) och besökare (marknadsföringsmix). Upprättande av ett framgångsrikt performance marketing-program.

Omniarch Case: Hemköp

Hemköp har under 2020 sett en markant ökning av intresset att handla mat online, samtidigt som våra butiksmedarbetare gör ett fantastiskt jobb i att möta kundernas önskemål i butik. Vi tror på kombinationen med butik och e-handel och tar nu hjälp av Omniarch och deras gedigna erfarenhet av att driva tillväxt i e-handeln ur ett omniperspektiv.

– Ted Bergström, marknadschef,
Hemköp

Träffa
oss!

  Omniarch Case: Happy Homes

  Happy Homes

  Case: Happy Homes

  Happy Homes är en kedja butiker runt om i Sverige, med ett sortiment som kretsar kring färg och tapet samt golv. Happy Homes valde Omniarch för att förstärka sin e-handel.

  Fokusområden: E-handelsplattform, projektledare, logistik och digital marketing.

  I vår roll som: Förstudie-leverantör följt av e-commerce manager med fokus inom bygge av ny e-handelsplattform.

  Vårt uppdrag

  Vi har i både en operativ och strategisk roll varit drivande i Happy Homes digitala utveckling och tillväxt. Vårt arbete innefattade från start en förstudie kring Happy Homes nuvarande position digitalt, inkluderat deras plattform, digital marknadsföring och logistik / varuplanering.

  Framgångs
  faktorer

  Digital tillväxtresa

  En stor outnyttjad digital potential förvandlas till en stark digital tillväxtresa genom en teknisk grund i en skalbar plattform.

  Processer och digital first-mindset

  Implementera processer och ett digitalt mind-set i organisationen i en branch där den digitala mognaden växer snabbt.

  Försäljning

  Skapa grunden för en bra försäljning i analys och optimera av kundresen (konvertering) och besökare (marknadsföringsmix).

  Omniarch Case: Happy Homes

  Efterfrågan på utökad e-handel, med ett större utbud tillgängligt för e-beställningar gentemot såväl konsumenter som hantverkare, gör att vi ser goda möjligheter till digital tillväxt. Omniarchs expertis och starka team tillför vad vi behöver för att stärka hemkänslan och bli mer tillgängliga för alla våra e-handlande målgrupper.

  – Magnus Ohlsson, VD,
  Happy Homes

  Träffa
  oss!

   Life

   Vårt uppdrag

   Life-koncernen har över 140 butiker och webbutiker i respektive land dvs Norge, Danmark och Sverige. Ambitionen är att öka sin digitala försäljning kraftigt inom de närmaste 3 åren.

   • Vara kommersiellt ansvarig för Online Sales SE
   • Teamansvarig för det svenska Online Teamet
   • Följa upp försäljning och löpande konverteringsoptimering
   • Löpande arbeta med trafikdrivande åtgärder för SEO/SEM
   • Analysera trafik och data och ta actions för att förbättra kundupplevelsen
   • Löpande arbeta med kundbeteende/upplevelse UX
   • Driva löpande förbättringsarbete inom ansvarsområdet

   Nyckelresultat

   • Förbättra försäljning mot föregående år
   • Öka viktigaste KPI:er dvs Konvertering, Trafik, Snittorder och Försäljning
   • Skapa tätare samarbeten med övriga avdelningar
   • Driva Utvecklingsfrågor och Förvaltningsfrågor

   Framgångs
   faktorer

   Bättre kommunikation mellan avdelningar / knowledge sharing

   Tätare avstämning och kunskapsdelning till Kategori och Finance. Optimering av Dagsbudget, Månadsbudget samt KPI:er för E-com och Finance att gemensamt följa upp och utvärdera. Tätare samarbeten med Lagret. Djupare kunskapsdelning till teammedlemmar och andra avdelningar.

   Driva försäljning

   Kraftigt ökad försäljning i flera trafikdrivande kanaler genom optimering och uppföljning samt initierat nya samarbetspartners.

   Tydligare struktur

   Skapat en ny grogrund för att jobba mer effektivt och strukturerat, både internt samt externt. Optimerat arbetsmetodik för e-comteam samt mot organisation.

   Omniarch har varit delaktiga i att utveckla e-handeln på Life och har bidragit till att skapa tillväxt. De har varit bra på att tydligt följa upp och informera vilket gjort det lätt att följa deras arbete. Jag kan varmt rekommendera Omniarch.

   – Paulina Lundström,
   Sverigechef Life Europe

   Träffa
   oss!

    stiga-case

    Stiga Sports

    Vårt uppdrag

    Genomlysning av kundresa och marknadsdata i en “utifrån-in-analys”, med syfte att identifiera minst fem förbättringsområden som potential att snabbt implementeras på sajt och i marknadsföring. Uppdraget omfattade testköp samt skrivbordsanalys av trafik och marknadsföringsdata, samt presentation och diskussion i workshopformat.

    Framgångs
    faktorer

    Direktdialog

    Genom direkt dialog med såväl det operativa teamet som beslutsfattare, inför och under researcharbetet, samt under presentationen, gjorde att findings direkt kunde klassificeras mot den operativa verkligheten hos Stiga.

    Datatillgång

    Direkt access till trafikdata, marknadsföring och försäljningsdata gjorde att nya findings kunde identifieras samtidigt som andra (findings) inom t.ex. Kundupplevelsen kunde konkretiseras.

    Tydliga resultat

    Med över 60 punkter med findings inom områden som content, merchandising, lagerhållning, prissättning och kundresa, har Stiga kunnat utveckla tillväxtstrategier för sin egen E-Handel på en lokal och internationell marknad.

    stiga

    Tack för riktigt bra och handfasta förslag på förstärkningar av hur vi kan bedriva vår affär! Vi kunde gå till handling med en gång och det är inspirerande att se snabba resultat. Ser fram emot att fortsätta samarbetet, fantastiskt trevligt och härligt gäng ni har också!

    – Andreas Zandrén,
    VD Stiga Sports

    Träffa
    oss!

     Newport

     Vårt uppdrag

     Vårt arbete har bland annat innefattat utveckling av strategi, stötta organisationen i dialog med leverantörer, förbättra rapporter samt driva projekt.

     Exempel på leverabler har varit; nytt ramverk för kampanjrapporter och månadsrapporter; Utveckling och komplettering av marketing automation; Lokaliseringsprojekt för tre nya marknader, implementation av verktyg för sourcing av influencer marketing samt uppsättning av nytt av verktyg för aggregering av data.

      

     Framgångs
     faktorer

     Fokus på mätning

     Genom att kombinera data från olika plattformar kunde vi se förbättringsområden och ta vara på möjligheter. Arbetet bestod i att identifiera nyckeltal , göra oberoende observationer kring dessa, och sedan diskutera (med hela marknadsteamet).

     Snabbrörlighet

     Kort ledtid för test av nya initiativ. Öppenhet för att testa och stort fokus på genomförande.

     Målstyrning

     Genom att sätta detaljerade mål (på allt från ad-spend till öppningsfrekvens och avregistrering) kopplat till varje kampanj, och sedan följa upp på dessa har effektiviteten i kampanjerna successivt kunnat ökas.

     newport-omniarch

     Newport växer genom att bara jobba med de bästa inom varje område. Teamet på Omniarch har de bästa experterna inom e-handel och digital marknadsföring och de har hjälpt oss säkerställa maximal potential i våra verktyg och kampanjer. Vi har sett en rejält ökning i vår digitala försäljning sedan vi började jobba med dem och vi ser fram emot ett fortsatt tajt samarbete.

     – Bo-Wihelm Horndahl,
     CEO Newport home

     Träffa
     oss!

      Suitopia

      Vårt uppdrag

      Vårt arbete har bland annat innefattat Affärsutveckling, analys, projektledning och kravställning (mot tekniker och byråer).

      Exempel på projekt har varit Stakeholder workshops med idéegenering, prioritering och planering av road map; nytt marketing automation program med triggers baserade på  fall-out-analyser av kunddata; Uppdatering, redesign av transaktionsmail; Förbättring av kundomdömen ; Implementation av referral marketing och Global remarketing (Facebook).

      Framgångs
      faktorer

      Samarbete mellan marknad och teknik

      Genom att ha samma kravställare och mottagare i dialogen lyckades vi korta ledtiden från analys, beslut till test.

      Kontinuerlig testning

      Analys och utvärdering av befintlig sajt samt åtgärdsplan för en förbättrad kundupplevelse.

      Relevant nätverk

      Full access till nätverk av frilansresurser och leverantörskontakter för att effektivt kunna agera på möjligheter till att förbättra affären.

      suitopia-omniarch

      Suitopia har haft stor glädje av den djupa spjutspetsexpertisen på Omniarch. Då vi själva har lång erfarenhet vill vi få input från de bästa rådgivarna. De är resultatorienterade, snabba , proffsiga och rör sig lätt mellan hantering av operativa problem till diskussioner i styrelse. Vi är mycket nöjda.

      – Aleksander Lund,
      CEO Suitopia

      Träffa
      oss!

       Cervera

       Vårt uppdrag

       Vi har i en operativ roll varit drivande i Cerveras digitala utveckling och tillväxt senaste åren. Vårt arbete har bland annat innefattat digital marknadsföringsansvarig, digital affärsutveckling samt projektledning.

       Framgångs
       faktorer

       Förbättrad kundupplevelse

       Analys och utveckling av deras e-handel för en förbättrad kundupplevelse.
       .

       En digital tillväxtresa.

       Gjorde nödvändiga justeringar i marknadsföringsmixen för att öka besökare och försäljning avsevärt.

       Effektivisering av utvecklingsteam

       Satte upp tydliga arbetsprocesser och rutiner för att effektivisera utvecklingstakten av e-handeln. På så sätt kunde vi skala upp och rulla ut projekt i snabbare takt för en lägre kostnad.

       Cervera-omniarch

       Omniarch har varit starkt bidragande till Cerveras digitala utveckling och tillväxt de senaste åren. Ett starkt driv, hög kompetens och en positiv inställning är egenskaper som jag värderar och som Omniarch bidragit med i hög klass.

       – Johan Junehed,
       CEO Cervera

       Träffa
       oss!

        MEDS

        Vårt uppdrag

        Sedan Meds lansering i mars 2018 har vi stöttat affären till att bli en ren tillväxtraket med framgångsrika resultat.

        Vi har i en såväl rådgivande som operativ roll – i nära samarbete med CEO och marknadschef – upprättat ett performance marketing program (Paid search, Affiliate och Social) som idag står för en betydande del av omsättningen hos MEDS. Genom att vi har optimerat cost per order, har MEDS lyckats uppnå en kostnadseffektiv och skalbar trafikanskaffning. Vi har även varit drivande i framtagande av digital marknadsstrategi och säljstrategi samt skött löpande optimering av kampanjer. Utöver detta har vi även agerat som kravställande gentemot byråer och drivit upphandlingar. 

        Framgångs
        faktorer

        Realtidsdata.

        Upprättande av ett framgångsrikt performance marketing program med realtidsdata som beslutstöd.

        Synergieffekter.

        Triangulering av försäljningsdata, trafikdata och ad-spend-data.

        Agil approach.

        Implementering av kraftfulla och agila teststrategier för att kunna ge tydliga utfall.

        meds-omniarch

        Pelle på Omniarch är den ideala rådgivaren som kombinerar strategisk tänk på hög nivå med action. Lyhörd men proaktiv. Viktigast av allt är en härlig personlighet som alltid ser lösningar utan att underskatta utmaningarna. Ger oberoende råd på riktigt och är alltid på kundens sida. Pelle är svaret oavsett om man rivstartar från noll eller vill bygga på något som redan finns.

        – Björn Thorngren
        CEO MEDS.se

        Träffa oss!