Select Portfolio | Omniarch

Archive

Life

Vårt uppdrag

Life-koncernen har över 140 butiker och webbutiker i respektive land dvs Norge, Danmark och Sverige. Ambitionen är att öka sin digitala försäljning kraftigt inom de närmaste 3 åren.

• Vara kommersiellt ansvarig för Online Sales SE
• Teamansvarig för det svenska Online Teamet
• Följa upp försäljning och löpande konverteringsoptimering
• Löpande arbeta med trafikdrivande åtgärder för SEO/SEM
• Analysera trafik och data och ta actions för att förbättra kundupplevelsen
• Löpande arbeta med kundbeteende/upplevelse UX
• Driva löpande förbättringsarbete inom ansvarsområdet

Nyckelresultat

• Förbättra försäljning mot föregående år
• Öka viktigaste KPI:er dvs Konvertering, Trafik, Snittorder och Försäljning
• Skapa tätare samarbeten med övriga avdelningar
• Driva Utvecklingsfrågor och Förvaltningsfrågor

Framgångs
faktorer

Bättre kommunikation mellan avdelningar / knowledge sharing

Tätare avstämning och kunskapsdelning till Kategori och Finance. Optimering av Dagsbudget, Månadsbudget samt KPI:er för E-com och Finance att gemensamt följa upp och utvärdera. Tätare samarbeten med Lagret. Djupare kunskapsdelning till teammedlemmar och andra avdelningar.

Driva försäljning

Kraftigt ökad försäljning i flera trafikdrivande kanaler genom optimering och uppföljning samt initierat nya samarbetspartners.

Tydligare struktur

Skapat en ny grogrund för att jobba mer effektivt och strukturerat, både internt samt externt. Optimerat arbetsmetodik för e-comteam samt mot organisation.

Omniarch har varit delaktiga i att utveckla e-handeln på Life och har bidragit till att skapa tillväxt. De har varit bra på att tydligt följa upp och informera vilket gjort det lätt att följa deras arbete. Jag kan varmt rekommendera Omniarch.

– Paulina Lundström,
Sverigechef Life Europe

Träffa
oss!

  stiga-case

  Stiga Sports

  Vårt uppdrag

  Genomlysning av kundresa och marknadsdata i en “utifrån-in-analys”, med syfte att identifiera minst fem förbättringsområden som potential att snabbt implementeras på sajt och i marknadsföring. Uppdraget omfattade testköp samt skrivbordsanalys av trafik och marknadsföringsdata, samt presentation och diskussion i workshopformat.

  Framgångs
  faktorer

  Direktdialog

  Genom direkt dialog med såväl det operativa teamet som beslutsfattare, inför och under researcharbetet, samt under presentationen, gjorde att findings direkt kunde klassificeras mot den operativa verkligheten hos Stiga.

  Datatillgång

  Direkt access till trafikdata, marknadsföring och försäljningsdata gjorde att nya findings kunde identifieras samtidigt som andra (findings) inom t.ex. Kundupplevelsen kunde konkretiseras.

  Tydliga resultat

  Med över 60 punkter med findings inom områden som content, merchandising, lagerhållning, prissättning och kundresa, har Stiga kunnat utveckla tillväxtstrategier för sin egen E-Handel på en lokal och internationell marknad.

  stiga

  Tack för riktigt bra och handfasta förslag på förstärkningar av hur vi kan bedriva vår affär! Vi kunde gå till handling med en gång och det är inspirerande att se snabba resultat. Ser fram emot att fortsätta samarbetet, fantastiskt trevligt och härligt gäng ni har också!

  – Andreas Zandrén,
  VD Stiga Sports

  Träffa
  oss!

   absolutart-omniarch

   Absolut Art

   Vårt uppdrag

   Genomlysning av digital kundresa och marknadsdata med målsättning att identifiera minst tre förbättringsområden som sedan kan definieras till konkreta projekt. Desktop research och presentation i workshopformat.

   Framgångs
   faktorer

   Komprimerat format

   Genom att jobba “utifrån- in” kunde vi snabbt få fram insikter utan större insats från uppdragsgivaren. Slutsatsen blev över 60 punkter med olika förbättringsområden. Dessa initiativ kalibrerades sedan i dialog med kunden .

   Kundupplevelsen

   Genom att testa kundresan, från sökannonsering till köpflöde och unboxing, kunde vi identifiera förbättringsområden med direkt värdeskapande för kunden.

   Benchmarks

   Tillgång till ett brett utbud av data och material från uppdragsgivaren i kombination med djupare erfarenhet från den specifika marknaden gjorde att våra benchmarks effektiva och relevanta.

   Tack team Omniarch för skarpa analyser med insikter vi från dag ett påbörjat åtgärder kring, för att skapa en bättre användarupplevelse och effektivare kanalmix! Bra värde och kul samarbete!

   – Martin Smeding,
   Director E-commerce

   Träffa
   oss!

    Bonnier News

    Vårt uppdrag

    Bonnier News var i behov av att förstärka sin digitala e-handelsnärvaro och utöka sin portfölj med e-handelsbolag genom att etablera en ny e-handel.

    Omniarch valdes som partner och flera resurser tillsattes, däribland affärsområdeschef samt digital marketing manager & Business developer. Omniarch ansvarade för att upphandla, kravställa och genomföra etableringen av e-handeln. I uppdraget ingick också att sätta en go to market strategi och i tajt samarbete med organisationen inom Bonnier både ta del av och utveckla potentiella synergier i andra portföljbolag.

    Framgångs
    faktorer

    Kravställning

    Knivskarp kravställning vid upphandling av plattformar och coachning av utvecklare ledde till att både lansering och budget skedde enligt plan.

    Best practice

    Genom lång erfarenhet och +100 talet upphandlingar av olika e-handelsbutiker kunde Omniarch både snabbt och effektivt lokalisera, upphandla och landsätta e-handeln i rekordfart.

    Data driven

    Genom snabbt anpassa ett datadrivet mind-set skapade man förutsättningar till skalbarhet i marknadsmixen, datan feedade också såväl in till övrig organisation och styrde såväl inköp till kanalval.

    tillvaxtsession

    Jag hade förmånen att få arbeta med Omniarch när vi på Bonnier Magazines & Brands behövde se över vår e-handel och där det var oklart vilken väg vi borde välja framåt. Det var många delar som inte fungerade optimalt och vi behövde hjälp med såväl analys som strategi och actionplan. Omniarch visade sig vara strategiskt sylvass med beundransvärt djupa insikter i vilka detaljer som får en e-handel att lyfta i allt från teknisk set up till hur man organiserar sig och optimerar marknadsföringen och ROI. Därtill är Omniarch på riktigt lösningsorienterad, snabb och alltid med en positiv och peppande inställning – något jag värderar högt i förändringsprocesser.

    – Andreas Quensel,
    Bonnier news

    Träffa
    oss!

     Bonnier Magazines & Brands

     Vårt uppdrag

     I rollen som digital advisor bistod Omniarch med kompetens och strategisk rådgivning inom Bonnier Magazines & Brands för deras digitala resa.

     I scopet var bland annat rådgivning och genomlysning av en av deras e-handelssatsningar där uppdraget var en strategisk rådgivning kring vägval framåt. Uppdraget bestod av tre delar: Analys, strategi och actionplan framåt. Omniarch fick en viktig roll i Magazines & Brands förändringsresa och bistod som bollplank, advisor och strategi stöd i flera frågor.

     Framgångs
     faktorer

     Erfarenhet

     Genom våra seniora konsulter, kan vi erbjuda en hög strategiskt höjd, vilket gör att Omniarch passar i advisory roller, ledningsgrupper och styrelseroller.

     Bred kompetens

     Genom bred kompetens och olika spetskompetenser inom Omniarch kunde vi snabbt genomlysa och hitta flaskhalsar inom allt från e-handeln till inköp, logistik och marketing.

     Action plan

     Att snabbt jobba fram Analys, strategi och actionplan framåt är vårt levebröd, något som gav snabb resultat i uppdraget.

     bonner-brands-omniarch

     Jag hade förmånen att få arbeta med Omniarch när vi på Bonnier Magazines & Brands behövde se över vår e-handel och där det var oklart vilken väg vi borde välja framåt. Det var många delar som inte fungerade optimalt och vi behövde hjälp med såväl analys som strategi och actionplan. Omniarch visade sig vara strategiskt sylvass med beundransvärt djupa insikter i vilka detaljer som får en e-handel att lyfta i allt från teknisk set up till hur man organiserar sig och optimerar marknadsföringen och ROI. Därtill är Omniarch på riktigt lösningsorienterad, snabb och alltid med en positiv och peppande inställning – något jag värderar högt i förändringsprocesser.

     – Anders Juhlin,
     CDO Bonnier Magazines & Brands

     Träffa
     oss!

      Dedicated

      Vårt uppdrag

      Vi har i en såväl strategisk som operativ roll – i nära samarbete med CEO, CFO – och övrigt team- varit drivande i Dedicated´s digitala expansion.

      Vårt arbete innefattade allt ifrån marknadsstrategi, digital marknadsföring, UX, Market Automation som utveckling och förbättring av kundservice.

      Framgångs
      faktorer

      Förbättrad kundupplevelse

      Analys och utvärdering av befintlig sajt samt åtgärdsplan för en förbättrad kundupplevelse.
      .

      En digital tillväxtresa

      Upprättande av en digital marknadsföringsplan som under kort tid har bidragit till en omfattande E-handelstillväxt.

      Förbättrad kundservice

      Utvärdering av den befintliga kundtjänsten och en etablering avav en förbättrad kundtjänstfunktion.
      .

      Dedicated-omniarch

      Dedicated har haft möjlighet att jobba tillsammans med Omniarch under vår digitala expansion det senaste året. De har hjälpt oss både med det strategiska och operativa arbetet och skapat ett fantastiskt momentum för Dedicated. Att vi sett ett så bra resultat på kort tid gör dem till en självklar samarbetspartners i vår fortsatta tillväxt.

      – Johan Mooe,
      CEO Dedicated

      Träffa
      oss!

       Newport

       Vårt uppdrag

       Vårt arbete har bland annat innefattat utveckling av strategi, stötta organisationen i dialog med leverantörer, förbättra rapporter samt driva projekt.

       Exempel på leverabler har varit; nytt ramverk för kampanjrapporter och månadsrapporter; Utveckling och komplettering av marketing automation; Lokaliseringsprojekt för tre nya marknader, implementation av verktyg för sourcing av influencer marketing samt uppsättning av nytt av verktyg för aggregering av data.

        

       Framgångs
       faktorer

       Fokus på mätning

       Genom att kombinera data från olika plattformar kunde vi se förbättringsområden och ta vara på möjligheter. Arbetet bestod i att identifiera nyckeltal , göra oberoende observationer kring dessa, och sedan diskutera (med hela marknadsteamet).

       Snabbrörlighet

       Kort ledtid för test av nya initiativ. Öppenhet för att testa och stort fokus på genomförande.

       Målstyrning

       Genom att sätta detaljerade mål (på allt från ad-spend till öppningsfrekvens och avregistrering) kopplat till varje kampanj, och sedan följa upp på dessa har effektiviteten i kampanjerna successivt kunnat ökas.

       newport-omniarch

       Newport växer genom att bara jobba med de bästa inom varje område. Teamet på Omniarch har de bästa experterna inom e-handel och digital marknadsföring och de har hjälpt oss säkerställa maximal potential i våra verktyg och kampanjer. Vi har sett en rejält ökning i vår digitala försäljning sedan vi började jobba med dem och vi ser fram emot ett fortsatt tajt samarbete.

       – Bo-Wihelm Horndahl,
       CEO Newport home

       Träffa
       oss!

        Petites Mains

        Vårt uppdrag

        Vårt uppdrag har- i samarbete med grundare- varit i en roll som drivande aktör i Petites e-handelsetablering och utveckling. Vårt arbete innefattade allt ifrån övergripande affärsutveckling till rent operativa insatser i det dagliga arbetet med marknadsföring och utvärdering.

        Framgångs
        faktorer

        Utveckling av ny E-handelsplattform

        Snabb omställning från internationellt fokus till nationellt fokus i samband med Coronakrisen.

        Affärsutveckling

        Stöttning och drivande part i affärsutveckling i form av kostnadskontroll och strategisk rådgivning.

        Uppföljning och Rapportering

        Analys och utvärdering av befintliga nedslag.

        petites-omniarch

        Att vända sig till Omniarch, och därmed få tillgång till en ett flertal seniora konsulter, har varit ett av våra bästa beslut. Med sitt kunnande och flexibilitet har de effektivt drivit vitala delar av processen.

        – Martina Bonnier,
        grundare Petites Mains

        Träffa
        oss!

         Suitopia

         Vårt uppdrag

         Vårt arbete har bland annat innefattat Affärsutveckling, analys, projektledning och kravställning (mot tekniker och byråer).

         Exempel på projekt har varit Stakeholder workshops med idéegenering, prioritering och planering av road map; nytt marketing automation program med triggers baserade på  fall-out-analyser av kunddata; Uppdatering, redesign av transaktionsmail; Förbättring av kundomdömen ; Implementation av referral marketing och Global remarketing (Facebook).

         Framgångs
         faktorer

         Samarbete mellan marknad och teknik

         Genom att ha samma kravställare och mottagare i dialogen lyckades vi korta ledtiden från analys, beslut till test.

         Kontinuerlig testning

         Analys och utvärdering av befintlig sajt samt åtgärdsplan för en förbättrad kundupplevelse.

         Relevant nätverk

         Full access till nätverk av frilansresurser och leverantörskontakter för att effektivt kunna agera på möjligheter till att förbättra affären.

         suitopia-omniarch

         Suitopia har haft stor glädje av den djupa spjutspetsexpertisen på Omniarch. Då vi själva har lång erfarenhet vill vi få input från de bästa rådgivarna. De är resultatorienterade, snabba , proffsiga och rör sig lätt mellan hantering av operativa problem till diskussioner i styrelse. Vi är mycket nöjda.

         – Aleksander Lund,
         CEO Suitopia

         Träffa
         oss!

          Cervera

          Vårt uppdrag

          Vi har i en operativ roll varit drivande i Cerveras digitala utveckling och tillväxt senaste åren. Vårt arbete har bland annat innefattat digital marknadsföringsansvarig, digital affärsutveckling samt projektledning.

          Framgångs
          faktorer

          Förbättrad kundupplevelse

          Analys och utveckling av deras e-handel för en förbättrad kundupplevelse.
          .

          En digital tillväxtresa.

          Gjorde nödvändiga justeringar i marknadsföringsmixen för att öka besökare och försäljning avsevärt.

          Effektivisering av utvecklingsteam

          Satte upp tydliga arbetsprocesser och rutiner för att effektivisera utvecklingstakten av e-handeln. På så sätt kunde vi skala upp och rulla ut projekt i snabbare takt för en lägre kostnad.

          Cervera-omniarch

          Omniarch har varit starkt bidragande till Cerveras digitala utveckling och tillväxt de senaste åren. Ett starkt driv, hög kompetens och en positiv inställning är egenskaper som jag värderar och som Omniarch bidragit med i hög klass.

          – Johan Junehed,
          CEO Cervera

          Träffa
          oss!