Släpp KPI:erna loss – det är vår!

Välkommen till Omniarch Learning & Knowledge där du idag ges kunskap om fem viktiga nyckeltal att samla data kring. Listan vänder sig primärt till dig som är e-handlare, e-handelschef och till dig som studerar till e-commerce manager.

De har nyckeltalen förvaras vanligtvis i ett kassaskåp som står i ett lufttätt rum som vaktas av en arg tysk schäfer och två hajar med laserkanoner på sina huvuden. Så vi hoppas att du inser värdet och nyttan med att ta in insikterna nedan?! Tips – För att du ska kunna hantera data kring alla KPI:er erbjuder vi kostnadsfri nedladdning av en mall för det:

KPI-mallen får du i din inbox + några uppföljande tips om hur du kan få din data att jobba åt dig:
Hämta hem Omniarchs KPI-mall för e-handelschefer.

COS

Annonskostnad genom försäljning; visar hur effektiv annonseringen är och vilka marginaler som finns för ytterligare rörliga kostnader. KPI:n kan variera från 5 procent (multi-brand) till 20% (brand) och var i tillväxtfasen ni befinner er (varumärkesbyggande eller lönsamhet). OBS: För ett rättvis kalkyl rekommenderar vi att ni tar hänsyn till returgrad, för att motverka oväntade förändringar.

CAC

Customer Acquisition Cost; annonskostnad dividerat med antal nya kunder det vill säga kostnaden för att anskaffa en ny kund. Kan mätas utifrån kanal och marknad, men fördelen med måttet på aggregerad nivå är att det inte är beroende av attribuering (till en viss kanal). CAC kan användas som det övergripande måttet på hur bra marknadsmixen och i förlängningen marknadsavdelningen har levererat. I kombination med CLV, som är CRM-avdelningens viktigaste KPI, kan analyser kring skalbarhet och möjligheten till lönsam tillväxt göras. Så länge CLV är större än CAC + COGS finns möjlighet till uppskalning förutsatt att likviditet finns.

ROAS

Försäljning från annonserna genom kostnaden för annonserna; return on ad spend är ett mått på avkastning och kan analyseras per kanal, där frågan om hur försäljningen attribueras (beroende på attributionsfönster och tracking) är ett oundvikligt problem när kanaler ska jämföras sinsemellan. Ett vanligt exempel är Facebook Ads där t ex. Google Analytics egen attribuering (last klick) kommer vara lägre än Facebooks egen. En hälsosam ROAS bör ligga på 5x eller mer beroende på produktmarginal och målsättning (lönsamhet, tillväxt). Skillnaden mot ROI (som ofta används i business case) är att investeringen, i det här fallet annonskostnaden, först dras av från intäktssidan.

CLV

Customer Lifetime Value; genomsnittligt försäljningsvärde per återkommande kund över aktiv livstid. Kan mätas på flera sätt och vi använder ofta det genomsnittliga försäljningsvärdet från en kund över den tid som är relevant för produkten. Analys (av skillnader i CLV) per målgrupp, produktkategori och prisnedsättning, kan ge värdefull information om vilken typ av kampanj, målgrupp som bör prioriteras.

Retention

Antal återkommande kunder genom totalt antal kunder, en KPI som avslöjar hur effektivt CRM-arbetet är. 30-40% av alla order bör på sikt komma från återkommande kunder. Analyser kring köpmönster som produktkategori, returgrad, prisnedsättning, på återkommande kunder (jämfört med nya) ger ytterligare insikter kring lönsamheten per återkommande kund. 

Hajar du? Om inte; ladda hjärnan med utökad kostnadsfri kunskap om KPI:er för e-handel:
Registrera dig och få en PDF med ovanstående
+ ytterligare 7 KPI:er förklarade
+ E-handelschefens hemligheter avslöjade
(åtgärder när en KPI går upp eller ner).