Inlägg

E-com managers kan arbeta inom en bred roll eller vara avgränsad. Det varierar stort mellan olika bolag. Du arbetar med att upprätthålla och öka försäljningen i digitala kanaler. För att åstadkomma det har du en viss mängd resurser (verktyg, pengar, kollegor, underställda, överordnade) att jonglera. 

  • En e-com manager på en operativ nivå hanterar den dagliga driften av webbplatsen/e-butiken. Arbetsuppgifter är att man arbetar i CMS:et, lägger in innehåll, kategorier, byter startsida, sätter prisregler etc. Till detta kommer löpande analys av hur det går. Vilka åtgärder påverkade vilka nyckeltal uppåt och nedåt osv.
  • En e-com manager på en strategisk nivå har ett mer övergripande ansvar, ett holistiskt perspektiv på den digitala försäljningen, med resultatansvar och ansvar för den långsiktiga utvecklingen av e-handeln. En försäljningschef för den digitala affären helt enkelt.
Läs mer
Utbildning till och arbete som e-commerce manager

Vi som arbetar inom och nära e-handel har under 2020/2021 sett en extremt kraftig tillväxt inom flertalet segment. I kölvattnet av den starka tillväxten kommer ett ökat intresse att utbilda sig gentemot e-handelsbranschen. Med ansökningar som vida överstiger antalet tillgängliga platser är det av yttersta vikt att allt görs för att skapa relevans och rätt kompetens hos de nyexade. Vi på Omniarch känner ett ansvar i att synliggöra detta och att upplysa fler om utbildningar till, och jobbet som, e-commerce manager, så vi ger dig idag…

…absolut oemotståndlig kunskap med syftet att ge dig som ledare inom svensk e-handel förståelse för hur utbildningar leds och hur du kan bidra till att stärka relevansen. Vi berör i den här artikeln dessutom rollbeskrivningar på arbetsmarknaden för jobb inom e-handelsbranschen. Avslutningsvis får du en bättre koll på hur en del av vårt arbete på Omniarch bedrivs ute hos våra kunder.

Läs mer