Inlägg

Utbildning till och arbete som e-commerce manager

Vi som arbetar inom och nära e-handel har under 2020/2021 sett en extremt kraftig tillväxt inom flertalet segment. I kölvattnet av den starka tillväxten kommer ett ökat intresse att utbilda sig gentemot e-handelsbranschen. Med ansökningar som vida överstiger antalet tillgängliga platser är det av yttersta vikt att allt görs för att skapa relevans och rätt kompetens hos de nyexade. Vi på Omniarch känner ett ansvar i att synliggöra detta och att upplysa fler om utbildningar till, och jobbet som, e-commerce manager, så vi ger dig idag…

…absolut oemotståndlig kunskap med syftet att ge dig som ledare inom svensk e-handel förståelse för hur utbildningar leds och hur du kan bidra till att stärka relevansen. Vi berör i den här artikeln dessutom rollbeskrivningar på arbetsmarknaden för jobb inom e-handelsbranschen. Avslutningsvis får du en bättre koll på hur en del av vårt arbete på Omniarch bedrivs ute hos våra kunder.

Läs mer