Vad gör en E-commerce manager på en strategisk och operativ nivå?

Vad gör en E-Commerce Manager?

E-com managers kan arbeta inom en bred roll eller vara avgränsad. Det varierar stort mellan olika bolag. Du arbetar med att upprätthålla och öka försäljningen i digitala kanaler. För att åstadkomma det har du en viss mängd resurser (verktyg, pengar, kollegor, underställda, överordnade) att jonglera. 

  • En e-com manager på en operativ nivå hanterar den dagliga driften av webbplatsen/e-butiken. Arbetsuppgifter är att man arbetar i CMS:et, lägger in innehåll, kategorier, byter startsida, sätter prisregler etc. Till detta kommer löpande analys av hur det går. Vilka åtgärder påverkade vilka nyckeltal uppåt och nedåt osv.
  • En e-com manager på en strategisk nivå har ett mer övergripande ansvar, ett holistiskt perspektiv på den digitala försäljningen, med resultatansvar och ansvar för den långsiktiga utvecklingen av e-handeln. En försäljningschef för den digitala affären helt enkelt.

En vanlig titel för den strategiska rollen är Head of E-commerce, snarare än E-commerce Manager. Det är dessutom inte ovanligt att E-commerce Manager rapporterar till Head of E-commerce. 

Ibland används titeln Online Store Manager för den mer operativt inriktade e-com managerrollen, som i en fysisk butik kan likställas med den som arbetar som butikschef. När e-handel och marknad är en enda enhet har man ofta en Head of Digital med ansvar för bägge funktioner i organisationen.

Oavsett titel kommer någon i organisationen att ha ett P&L-ansvar (Profit and Loss). Det brukar innefatta försäljningsbudget och kostnadsbudget för exempelvis team, performance marketing, plattform och utvecklingskostnader etc.

Viktigt: Manager i yrkestiteln betyder inte nödvändigtvis att du har en arbetsledande roll. Det kan lika gärna handla om att du är en manager av resurser, att du hanterar resurser. Ditt jobb är att söka verka för en friktionsfri, lönsam och kommersiellt framgångsrik verksamhet med målet att möta uppsatta KPI:er. E-handel är idag ett mångfacetterat affärsområde och för att hålla det landskapet levande och framgångsrikt behövs E-commerce Managers.

På Omniarch INSIKT publicerade vi våren 2021 en lång artikel med kunskap om utbildningen till e-commerce manager. Där medverkade John Larzon, idag e-handelschef på Däckskiftarna Sverige AB i samtalet om att det ställs krav på nyexade att de står på en bred grund. Det innefattar dels förmåga att jobba i olika säljdrivande verktyg men också att man som blivande e-commerce manager ser vikten av att kombinera det operativa med en helhetssyn:

“Den främsta egenskapen hos en e-commerce manager, skulle jag säga är att man är en duktig projektledare. Helt rätt att manager i titeln inte nödvändigtvis betyder att man har en arbetsledande roll. Snarare att man har en välutvecklad förmåga att se saker ur ett holistiskt perspektiv samtidigt som man är en fena på det operativa.”

Och som vi talade om i inledningen finns det en variation i vad en e-commerce manager arbetar med på daglig basis. Dels beroende av om man är operativ eller strategisk, eller en kombination.

“När du tittar på rollbeskrivningar är det minst lika viktigt att se till de faktiska arbetsuppgifterna som till organisationen i fråga. Du behöver ta reda på om organisationen redan har specialister eller om det förväntas av dig att svara upp mot hela rollbeskrivningen. Du behöver dessutom se till dig själv, var du passar in i organisationen. Bara för att du har jobbat som e-com manager tidigare betyder det inte att din erfarenhet är en perfekt match hos ett nytt bolag.”


Omniarch är en snabbväxande byrå för affärsutveckling och e-handelstillväxt. Ett viktigt inslag hos oss är att vi aktivt verkar för kunskapsdelning om e-handel. På Omniarch INSIKT publicerar vi artiklar av såväl strategisk som operativ karaktär, här finner du de längre texterna och texterna som syftar till att hjälpa dig vidare i ditt arbete som CEO, CMO, E-commerce Manager etc. På Omniarch Learning & Knowledge finner du lite kortare artiklar, vägledning, inbäddade webbinar och poddar om all-things-ehandel. Vi är dessutom aktiva på LinkedIn, följ oss gärna där.