Affärsutveckling

Innehåll från Omniarch INSIKT kategoriserat under affärsutveckling.

Kundlojalitet: Sluta sträva efter lojala kunder

Kundlojalitet ska gå i riktningen företag till kund, inte tvärtom! Ta del av ett perspektiv på kundlojalitet, som du kanske inte läser om så ofta.

E-handeln har sett ett årtionde av stark tillväxt, hög kundanskaffning och stora volymer på bekostnad av dränerad marginal eftersom priset har varit den stora konkurrensfaktorn i branschen.

business-is-war-omniarch

Som vi alla vet så genomgår den globala handeln ett sorts paradigmskifte. Den påstås hitta nya vägar varje år och vi matas gång på gång med uppdateringar om att e-handeln omformulerar kundens köpbeteende genom teknik och trend…