Omniarch AI Labs

Omniarch Generative Pre-trained Transformers

Generative Pre-trained Transformers

OpenAI:s lansering av GPTs har i Q4 2023 genererat stort intresse och Omniarch utforskar på vilka sätt som AI kan stötta processer och vårt arbete hos er som kunder.

Amazon SE Product Finder
The GPT specializes in utilizing the browser tool to find product listings on amazon.se, tailored to user preferences and availability in the region. It thoroughly analyzes search results, presenting choices with essential details like price and descriptions.

From AI with Love (Topic Exploration)
Upon receiving a keyword from a user, it uses various sources to gather comprehensive information on the topic, focusing on the most relevant aspects. The unique feature of this GPT is its presentation format: a table with ten rows and seven columns, where each cell contains semantically related terms based on the initial keyword.

Omniarch Chat om E-handel

Chattbot om E-handel

Sommaren 2023 började vi undersöka om AI kunde komplettera vårt arbete med att producera texter, poddar och videos om e-handel.

Vi valde att använda Chatbase och tränade den tjänsten med allt som publicerats på vår webbplats och våra pressmeddelanden. Nu (Q4, 2023) erbjuds botten med begränsad funktionalitet.

OBS: Botten använder GPT 3.5-turbo och är således inte lika “smart” och “vältalig” som nyare GPT4-modeller. Denna kräver inte ett ChatGPT Plus-konto.

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Let's talk with Omniarch