Digital Assessment

Vi hjälper er skapa rätt förutsättningar för att lyckas växa

En DA är i praktiken en total genomlysning av köpupplevelsen i er digitala affär. Vi ger er vår objektiva bild av ert nuläge, positionering och förutsättningar att hantera digital tillväxt. Ni får ett resultat med konkreta förslag intill en prioriterad åtgärdslista, komplett med ett estimat på förväntad effekt när alla åtgärder införs.

Omniarch Digital Assessment identifierar konkreta åtgärder för ökad lönsam försäljning

Våra ramverk stakar ut riktningen

Vårt ramverk för framgångsrik e-handel och digital affärsutveckling samt gedigna know-how om best-practice möter i en Digital Assessment ert nuläge, er organisations tillväxtpotential och er förmåga att hantera det dagliga arbetet. Det kulminerar i konkreta förbättringsförslag och en prioriterad handlingsplan, komplett med bedömningar av tilltänkta åtgärders effekt.

 • Vårt arbete innebär att vi genomför en objektiv nulägesanalys och tar fram hypoteser för er fortsatta transformations- och tillväxtresa.
 • Vi strävar efter att leverera insikter som går utöver standardrapporter. Vi dyker djupt ner i varje granskat område, med ett särskilt fokus på köpupplevelse och data.
 • Vårt mål är att tillhandahålla en så nära komplett analys som är möjlig given förutsättningarna och presentera en objektiv bild av er digitala affär som är både djupgående och meningsfull. Vår ambition är att spela en aktiv roll i att forma er framtid med insikter som verkligen gör skillnad.

Vår DA omfattar 50-150 timmar och levereras normalt inom en fyraveckorsperiod

Förutsättningar för en lyckad leverans:

 • Uppstart med definition av scope och prioriteringsområden.
 • Access till data för att kunna genomföra analyser.
 • Tillgänglighet och öppenhet för frågor/avstämningar under projektets gång.

Genomförande:

 • Analys med ett utifrån-och-in-perspektiv.
 • Verifiering och komplettering av insikter utifrån analys av data.
 • Estimat och prioritering utifrån effort-effect.
 • Sammanställning i rapport.
 • Leverans i form av workshop.
Tillväxtbyrå för E-handel och Digital Affärsutveckling - Omniarch AB

Presentation/workshop och vägen framåt

När vi genomfört vår Digital Assessment håller vi en presentation/workshop med er. Under denna session går vi igenom och lyfter våra viktigaste insikter i respektive del av DA:n. Vi levererar dessutom ett estimat på vad föreslagna förändringar skulle kunna ge för effekt och ni ges en lista med konkreta actions att ta vidare till beslut och genomförande.

Bortom vår presentation/workshop levererar vi en sammanfattning av aktuell DA i ett sammanfattande format, komplett med detaljerade bilagor för respektive del. Ni får också ett förslag på hur Omniarch kan bistå er i att utveckla er digitala affär.

De fem pelarna i vår Digital Assessment

 • Positionering

  Strategisk position, nuläge och framtida potential intill era målbilder. Omvärldsfaktorer, lagstiftning och liknande som i närtid och på sikt påverkar er affär.

 • Kundaktivering

  Djupdykning i kanaler inom vilka era kunder anländer er sajt och hur fördelningen ser ut mellan exempelvis källor och demografi samt variation i kopplingar till AOV och andra för er relevanta KPI:er.

 • Köpupplevelse

  Vi betraktar er digitala affär utifrån ett kundperspektiv och söker finna samt föreslå lösningar på flaskhalsar, UX-missar och frånvaro av best-practice för stärkta KPI:er.

 • Organisation & Operations

  Vi sätter fokus på ert sätt att arbeta idag och ger förslag på hur er framtida organisation bör se ut, kopplat till vad vår DA påvisar behövs direkt och över tid.

 • Data Health Check

  Insikter om hur ert nuläge ser ut kring spårning och insamling av kunddata, med förslag på förbättringar.

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel