Digital Assessment

Omniarch Digital Assessment identifierar konkreta åtgärder för ökad lönsam försäljning

Vi går igenom hela den digitala köpupplevelsen och levererar analys, förbättringsförslag samt en prioriterad roadmap. Arbetet syftar till att, utifrån tillgänglig data & etablerad best practice, genomföra en objektiv nulägesanalys i syfte att ta fram hypoteser för ert bolags fortsatta förändringsarbete. Omniarch Digital Assessment ger det underlag som behövs för att på riktigt påverka den digitala affärsutvecklingen.

Omniarch Digital Assessment

Analysen är heltäckande och bygger på validerad data

En Standard Digital Assessment analyserar och föreslår actions angående:

 • Kontext – Ert erbjudande och konkurrensen, tech & org setup, mål
 • Kundaktivering – Kundanskaffning och kundvärdeoptimering
 • Köpupplevelse – Kundens resa från första anblick till leverans
 • En health check genomförs för att säkerställa att datan som analyseras är korrekt.

En Extended Digital Assessment inkluderar även:

 • Organisation & Operations – Djupdykning i förutsättningarna för att driva verksamheten.
Omniarch Digital Assessment

Vår DA omfattar 50-150 timmar och levereras normalt inom en fyraveckorsperiod

Förutsättningar för en lyckad leverans:

 • Uppstart med definition av scope och prioriteringsområden.
 • Access till data för att kunna genomföra analyser.
 • Tillgänglighet och öppenhet för frågor/avstämningar under projektets gång

Genomförande:

 • Analys med ett utifrån-perspektiv.
 • Verifiering och komplettering av insikter utifrån analys av data.
 • Estimering och initial prioritering utifrån Effect/Effort.
 • Sammanställning i rapport.
 • Presentation av de primära upptäckterna.
Tillväxtbyrå för E-handel och Digital Affärsutveckling - Omniarch AB

Presentation och vägen framåt

Efter genomförd Digital Assessment håller vi en presentation/workshop med er. Under denna session går vi igenom och lyfter våra viktigaste insikter i respektive del av DA:n och lägger fram hur vi ser att man skulle kunna ta dessa insikter vidare.

Avslutningsvis levererar vi normalt ett estimat på vad föreslagna förändringar skulle kunna ge samt en lista med konkreta actions att ta vidare.

Efter avslutat projekt levereras en sammanfattning av projektet i rapportform vilken kompletteras med mer detaljerade bilagor för respektive del i DAn. Samt ett förslag på hur vi på Omniarch kan hjälpa er att utveckla er digitala affär.

Redo att växa?

Omniarchs Digital Assessment ger dig en roadmap för de kommande 12-18 månaderna. Skicka en intresseanmälan nedan för att bli kontaktad om vägen framåt.
Villkor*

Omniarchs integritets- och cookie-policy: https://omniarch.se/integritetspolicy