Digital Assessment

Vår digitala genomlysning ger dig förutsättningar för att lyckas

Baserat på Omniarchs beprövade ramverk sker en totalt genomlysning av den digitala köpupplevelsen. Vi analyserar även ert nuläge, strategiska position och vilka förutsättningar som er organisation har att hantera en digital tillväxt. Detta resulterar i konkreta förslag på hur ni kan arbeta intill en prioriterad åtgärdslista, komplett med ett estimat om förväntad effekt om alla åtgärder införs.

Våra ramverk stakar ut riktningen

Utifrån Omniarchs ramverk går vi igenom hela den digitala köpupplevelsen, från trafikanskaffning hela vägen till kundvård. Vi tittar även på er utgångsposition, hur er organisation kan klara av att växa, till hur ni rent konkret jobbar i er dagliga digitala affär. Allt detta resulterar i konkreta förbättringsförslag och en prioriterad actionlista med uppskattad effekt av genomförda åtgärder.

 

 • Arbetet syftar till att, utifrån tillgänglig data & etablerad best practice, genomföra en objektiv nulägesanalys och ta fram hypoteser för ert bolags fortsatta förändringsarbete.
 • Omniarch Digital Assessment är en roadmap att användas som underlag till ert fortsatta arbetet med er digital tillväxt!
 • Vi fokuserar på att leverera mer än bara rapporter. För varje område vi genomlyser går vi in i detalj som tar dig in i detaljerna, särskilt inom områden som användarupplevelse och trafikanalys.
 • Vårt mål är att erbjuda en mer meningsfull analysupplevelse som går bortom enkla pappersdokument. Vi vill vara med och forma framtiden genom insikter som räknas.

Varför ska ni också göra en DA?

Vi har gjort 100-tals av våra populära DA och levererat tusentals insikter med dessa. Här är våra bästa argument varför ni också bör göra en DA:

 • Arbetet syftar till att, utifrån tillgänglig data & etablerad best practice, genomföra en objektiv nulägesanalys och ta fram hypoteser för ert bolags fortsatta förändringsarbete.
 • Omniarch Digital Assessment är en roadmap att användas som underlag till ert fortsatta arbetet med er digital tillväxt!
 • Vi fokuserar på att leverera mer än bara rapporter. För varje område vi genomlyser går vi in i detalj som tar dig in i detaljerna, särskilt inom områden som användarupplevelse och trafikanalys.
 • Vårt mål är att erbjuda en mer meningsfull analysupplevelse som går bortom enkla pappersdokument. Vi vill vara med och forma framtiden genom insikter som räknas.

En DA omfattar 50-150h och levereras normalt inom en fyraveckorsperiod

Förutsättningar för en lyckad leverans:

 • Uppstart med definition av scope och prioriteringsområden.
 • Access till data för att kunna genomföra analyser.
 • Tillgänglighet och öppenhet för frågor/avstämningar under projektets gång.

Genomförande:

 • Analys med ett utifrån perspektiv.
 • Verifiering och komplettering av insikter utifrån Dataanalys.
 • Estimering och prioritering utifrån Effect/Effort.
 • Sammanställning i rapport.
 • Leverans i form av workshop.
Omniarch

Våra ramverk stakar ut riktningen

Efter genomförd Digital Assessment håller vi en presentation/workshop med er. Under denna session går vi igenom och lyfter våra viktigaste insikter i respektive del av DA:n och lägger fram hur vi ser att man skulle kunna ta dessa insikter vidare. Avslutningsvis levererar vi normalt ett estimat på vad föreslagna förändringar skulle kunna ge samt en lista med konkreta actions att ta vidare.

Efter avslutat projekt levereras en sammanfattning av projektet i rapportform vilken kompletteras med mer detaljerade bilagor för respektive del i DAn. Samt ett förslag på hur vi på Omniarch kan hjälpa er att utveckla er digitala affär.

Våra fem pelare i vår Digital Assessment

 • Positionering

  Strategisk position

 • Trafik

  Hur hittar era kunder till er e-handel?

 • Köpupplevelse

  Er e-handel ur kundens perspektiv.

 • Organisation & Operations

  Hur arbetar ni idag och hur bör ni arbeta imorgon?

 • Data

  Webbanalys mm.

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Kontakta Omniarch