Omniarchs konsulttjänster

Konsulttjänster är kärnan i vårt erbjudande.

Vår expertis spänner från att i styrelserum och ledningsgrupper agera rådgivare och beslutsfattare, till att med en välutvecklad strategisk skärpa och operativ finess, bidra med know-how och best-practice som möter och överträffar era kunders förväntningar.

Omniarch AB

Vi verkar inom hela kundresan

Vi erbjuder konsulttjänster inom ett brett spektrum av kompetensområden inom digital försäljning. Vi arbetar inom hela den digitala köpresan från branding och trafikanskaffning till köpupplevelsen på sajt och CRM.

Exempel på roller vi levererar inom ute hos kund är bland annat: CCO eller CDO-roller, Head of E-commerce / E-commerce Manager, Digital Marketing Manager, CRM Manager, operativa e-com eller CRM-resurser som t.ex. roller inom Content & UX, web och kundanalys etc.

Omniarch AB

Vi kompletterar där du behöver det (interim)

Interim innebär att vi fyller en specifik roll under en specifik tid. Det kan handla om att fylla luckor i organisationen under till exempel en rekryteringsprocess, ett föräldravikariat eller en sjukskrivning.

Tack vare våra erfarna konsulter och våra effektiva processer kan vi komma in och bidra till er organisation med en väldigt kort startsträcka.

Vi har de senaste åren verkat inom interimssroller hos exempelvis Afound, Home of ESS och STIGA Sports. Skicka ett mejl till letstalk@omniarch.se för att inleda en konversation om hur vi kan komplettera er organisation.

Omniarch AB

Managed Service

Flera av våra kunder upplever idag ett marknadsklimat i snabb förändring, något som de givetvis måste förhålla sig till och anpassa sig efter.

Att driva en digital affär idag kräver kompetenser inom en mängd olika områden. Att hitta personer som bemästrar allt är i det närmaste omöjligt, att anställa specialister ger i regel ett alldeles för stort team.

Omniarchs Managed Service-program löser problemet genom att sköta ett överenskommet antal funktioner ute hos våra kunder. Med ett erfaret och effektivt team kan vi sköta ett stort antal funktioner. Teamet anpassas löpande vartefter att behovet skiftar.

Omniarch AB

Assessments & Beyond

Omniarch Digital Assessment (DA) och Marketplace Assessment (MPA) är två av våra tjänster för dig som behöver få en mycket bättre bild av ert nuläge och vilken potential som finns att förverkliga inom er organisation och sätt att arbeta.

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel