Inlägg av Björn Sennbrink

Omniarch med på Cellbes resa till Zalando

PRESSMEDDELANDE – 28 JUNI 2022 09:09 – Zalando nästa steg i Cellbes expansion Cellbes har under 2021 gjort en omställningsresa från decennier av postorder till en modern e-handel och expanderar nu till flera nya målgrupper i hela Europa genom ett nytt samarbete med Zalando. Detta sker samtidigt som Cellbes kompletterar försäljningen med en dedikerad sajt för […]

Prioritera CRO för bättre kundupplevelse

Du som är i färd med att besluta kring hur produktsidor ska se ut, du måste läsa klart hela den här artikeln om konverteringsoptimering. Det finns nämligen en chans att du fortfarande har konverteringsoptimering orörd, längst ner på din to-do i Trello, en uppgift att ta tag i efter att produktsidans layout och innehåll är […]

Marknadsplatser: Så undviker du fulakorven

Marknadsplatser såsom Amazon, Zalando, CDON är försäljningskanaler som kompletterar det egna varumärkes e-handel. Marknadsplatser öppnar upp för kundinsikter men också ett tillskott av data som visar hur era produkter står sig när konkurrenternas produkter finns tillgängliga för slutkonsumenterna bara ett klick eller ögonblick bort. Omniarch bjuder idag på kunskap om marknadsplatser där vi fokuserar på […]

Optimizely: Konsumentrender inom e-handel 2022

Pandemin förändrade kundernas beteende inför att handla digitalt. I detta webbinar samtalar Mårten Bokedal på Optimizely med Omniarchs vd Pelle Petterson om e-handel och konsumenttrender. Som grund till samtalet ligger verklig data insamlad från 150 st av Optimizelys kunder.

Maslow & Beyond: Kundens drivkrafter och triggers – Varför vi konsumerar

Abraham Maslows berömda behovstrappa eller behovshierarki pekar på att vi människor har nivåer fyllda med behov, som måste tillfredsställas för att vi ska kunna avancera uppåt i pyramiden. Maslows behovshierarki pekar på att vi människor i grunden behöver fysiologiska behov tillgodosedda. Därefter söker vi möta behov av trygghet, stabilitet och säkerhet. När dessa två nivåer […]

Fem KPI:er inom e-handel som ger Actionable Data

Det finns oändligt många mätpunkter inom e-handel och det är omöjligt att effektivt följa alla. Därför har vi funnit att effektiv rapportering ofta handlar om att identifiera de mätpunkter som kan föranleda åtgärd och beslut (ofta pratar man om Actionable Data). Nedan följer en handfull av de drygt fyra dussin (eller ännu fler?) som ofta […]

Vad gör en E-commerce manager på en strategisk och operativ nivå?

E-com managers kan arbeta inom en bred roll eller vara avgränsad. Det varierar stort mellan olika bolag. Du arbetar med att upprätthålla och öka försäljningen i digitala kanaler. För att åstadkomma det har du en viss mängd resurser (verktyg, pengar, kollegor, underställda, överordnade) att jonglera.  En e-com manager på en operativ nivå hanterar den dagliga […]

Stärkt social proof med kundomdömen: 7 uppmaningar

Kundomdömen influerar nya och återkommande kunder i deras beslut om att handla en produkt. Kundomdömen är social proof som har en tydlig påverkanseffekt. När kunden ser andra kunders omdömen om en produkt förstärks bl.a. en positiv eller negativ förväntan på produktens egenskaper. Social proof är ett kraftfullt fenomen som visat sig verka i såväl sociala […]