BabyWorld

Case
Babyworld x Omniarch
Babyworld x Omniarch

Vårt uppdrag

 • Fokusområden

  Projektledning, byrå- och beställarstöd, KPI-struktur, Paid Social, budgetering, organisation, CRM.

 • Våra roller

  Rådgivare. Project Lead.

Vi fick uppdraget att kvalitetssäkra spårning och mätning där vi implementerade attributionsfria KPI:er. Vi arbetade med kravställning, koordinering och projektledning under pågående plattformsmigreringsprojekt.

Viktiga delleveranser sammanfattade:

 • Upphandling av byrå för digital marknadsföring.
 • Utveckling av KPI-ramverk för optimering av marknadsmix och kampanjer samt kravställning, koordinering och projektledning under pågående plattformsmigreringsprojekt.
 • Definition, genomförande och uppföljning av acceptanskriterier för UAT med processer samt utförande av end-to-end integrationstester.

Tack vare vårt arbete såg BabyWorld en minskning av utvecklings- och integrationskostnaderna. Detta samtidigt som kvalitetsbrister i integrationer, funktion och design reducerades.

Nyckelaspekter

 • KPI-fokus:

  Med uppdraget att sätta fokus på att kvalitetssäkra spårning och mätning implementerade vi attributionsfria indikatorer, Customer Acquisition Cost och Gross Margin 3, nedbrutet på varugrupp och trafikkanal.

 • Dokumenterade besparingar:

  Genom grundlig kravställning och noggrann kvalitetskontroll gentemot externa byråer minskades utvecklings- och integrationskostnaderna.

 • Ökad kvalitet genom testning:

  Tack vare framtagande av ett testschema end-to-end reducerades kvalitetsbrister i integrationer, funktion och design.

 • Snabba fötter:

  Tack vare att vi arbetade direkt med VD och ledningsgrupp kunden vi snabbt gå från förslag till beslut och vidare till implementering.

 • Högt i tak:

  Vi har tack vare en förändringsbenägenhet inom Babyworlds organisation kunnat leverera tydliga rekommendationer utan att behöva ta hänsyn till gamla sanningar.

 • Samarbete:

  Allt arbete underlättas när alla involverade (byråer, leverantörer och experter) verkar för ett nära samarbete. Det gav stöd till processerna intill migrationsprojektet och bidrog till kostnads- och tidsbesparing genom tydligare ansvarsfördelning samt leveransansvar.

”Vårt mål är att bli marknadsledande inom babyfackhandel i Sverige. Vi värnar om kundmötet i det fysiska ledet och kommer med Omniarchs expertis bygga vidare på vår redan exceptionella kundupplevelse i digitala kanaler.”

Dennis Söderqvist

VD BabyWorld

Fler case:

Newport

Newport

Mini Rodini

Mini Rodini
På en allt mer konkurrensutsatt och digitaliserad marknad behövde Mini Rodini hitta sätt att snabbt vitalisera och skala upp sin e-handel. Vi har över en period på två år varit med och drivit en total förvandling av e-handeln. Från att ha varit en marginell försäljningskanal till den snabbast växande och mest lönsamma affärsdelen. Resultatet omfattar mer än en fördubbling av omsättning och lönsamhet.Till caset

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel