BabyWorld

Case

Vårt uppdrag

 • Fokusområden

  Projektledning, byrå- och beställarstöd, KPI-struktur, Paid Social, budgetering, organisation, CRM.

 • Våra roller

  Rådgivare. Project Lead.

Vi fick uppdraget att kvalitetssäkra spårning och mätning där vi implementerade attributionsfria KPI:er. Vi arbetade med kravställning, koordinering och projektledning under pågående plattformsmigreringsprojekt.

Viktiga delleveranser omfattade upphandling av byrå för digital marknadsföring, utveckling av KPI-ramverk för optimering av marknadsmix och kampanjer samt kravställning, koordinering och projektledning under pågående plattformsmigreringsprojekt. Även definition, genomförande och uppföljning av acceptanskriterier för UAT med processer samt utförande av end-to-end integrationstester har varit med i scopet.

Tack vare vårt arbete såg BabyWorld en minskning av utvecklings- och integrationskostnaderna. Detta samtidigt som kvalitetsbrister i integrationer, funktion och design reducerades.

Framgångsfaktorer

 • KPI-fokus

  Med uppdraget att sätta fokus på att kvalitetssäkra spårning och mätning implementerade vi attributionsfria indikatorer, Customer Acquisition Cost och Gross Margin 3, nedbrutet på varugrupp och trafikkanal.

 • Dokumenterade besparingar

  Genom grundlig kravställning och noggrann kvalitetskontroll gentemot externa byråer minskades utvecklings- och integrationskostnaderna.

 • Ökad kvalitet genom testning

  Tack vare framtagande av ett testschema end-to-end reducerades kvalitetsbrister i integrationer, funktion och design.

 • Snabba fötter

  Tack vare att vi arbetade direkt med VD och ledningsgrupp kunden vi snabbt gå från förslag till beslut och vidare till implementering.

 • Högt i tak

  Vi har tack vare en förändringsbenägenhet inom Babyworlds organisation kunnat leverera tydliga rekommendationer utan att behöva ta hänsyn till gamla sanningar.

 • Samarbete

  Allt arbete underlättas när alla involverade (byråer, leverantörer och experter) verkar för ett nära samarbete. Det gav stöd till processerna intill migrationsprojektet och bidrog till kostnads- och tidsbesparing genom tydligare ansvarsfördelning samt leveransansvar.

”Vårt mål är att bli marknadsledande inom babyfackhandel i Sverige. Vi värnar om kundmötet i det fysiska ledet och kommer med Omniarchs expertis bygga vidare på vår redan exceptionella kundupplevelse i digitala kanaler.”

Dennis Söderqvist

VD BabyWorld

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Kontakta Omniarch