Case: BabyWorld

Omniarch CASE: BabyWorld

”Vårt mål är att bli marknadsledande inom babyfackhandel i Sverige. Vi värnar om kundmötet i det fysiska ledet och kommer med Omniarchs expertis bygga vidare på vår redan exceptionella kundupplevelse i digitala kanaler.”

Fokusområden

Projektledning, byrå- och beställarstöd, KPI-struktur, Paid Social, budgetering, organisation, CRM.

Våra roller

Rådgivare. Project Lead.

Vårt uppdrag

Att tillsammans med Babyworlds ledning utveckla affären och samtidigt säkerställa leverans av ny plattform för e-handeln.

Viktiga deleveranser omfattar upphandling av byrå för digital marknadsföring, utveckling av KPI-ramverk för optimering av marknadsmix och kampanjer samt kravställning, koordinering och projektledning under pågående plattformsmigreringsprojekt. Även definition, genomförande och uppföljning av acceptanskriterier för UAT med processer samt utförande av end-to-end integrationstester har varit med i scopet.

Framgångs
faktorer

 • KPI-fokus

  Med uppdraget att sätta fokus på att kvalitetssäkra spårning och mätning implementerade vi attributionsfria indikatorer, Customer Acquisition Cost och Gross Margin 3, nedbrutet på varugrupp och trafikkanal.

 • Dokumenterade besparingar

  Genom grundlig kravställning och noggrann kvalitetskontroll gentemot externa byråer minskades utvecklings- och integrationskostnaderna.

 • Ökad kvalitet genom testning

  Tack vare framtagande av ett testschema end-to-end reducerades kvalitetsbrister i integrationer, funktion och design.

 • Snabba fötter

  Tack vare att vi arbetade direkt med VD och ledningsgrupp kunden vi snabbt gå från förslag till beslut och vidare till implementering.

 • Högt i tak

  Vi har tack vare en förändringsbenägenhet inom Babyworlds organisation kunnat leverera tydliga rekommendationer utan att behöva ta hänsyn till gamla sanningar.

 • Samarbete

  Allt arbete underlättas när alla involverade (byråer, leverantörer och experter) verkar för ett nära samarbete. Det gav stöd till processerna intill migrationsprojektet och bidrog till kostnads- och tidsbesparing genom tydligare ansvarsfördelning samt leveransansvar.

Babyworld har 10 egna butiker och en välutvecklad försäljning i sin egen e-handel. Under 2021 genomför Babyworld ett plattformsbyte för sin e-handel och Omniarch vässar Babyworlds organisation i samband med att de processerna inleds.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se