Petites Mains

Case
Petite Mains
Petite Mains

Vårt uppdrag

 • Fokusområden

  E-com, digital marknadsföring, affärsutveckling, sajtutveckling.

 • Våra roller

  E-commerce/Digital Lead.

Vårt uppdrag har – i samarbete med grundare – varit i en roll som drivande aktör i Petites e-handelsetablering och utveckling. Vårt arbete innefattade allt ifrån övergripande affärsutveckling till rent operativa insatser i det dagliga arbetet med marknadsföring och utvärdering.

Nyckelaspekter

 • Utveckling av ny E-handelsplattform:

  Snabb omställning från internationellt fokus till nationellt fokus i samband med coronakrisen.

 • Affärsutveckling:

  Stöttning och drivande part i affärsutveckling i form av kostnadskontroll och strategisk rådgivning.

 • Uppföljning och rapportering:

  Analys och utvärdering av befintliga nedslag.

"Att vända sig till Omniarch, och därmed få tillgång till ett flertal seniora konsulter, har varit ett av våra bästa beslut. Med sitt kunnande och flexibilitet har de effektivt drivit vitala delar av processen."

Martina Bonnier

Grundare Petites Mains

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel