Petites Mains | Omniarch

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag har- i samarbete med grundare- varit i en roll som drivande aktör i Petites e-handelsetablering och utveckling. Vårt arbete innefattade allt ifrån övergripande affärsutveckling till rent operativa insatser i det dagliga arbetet med marknadsföring och utvärdering.

Framgångs
faktorer

Utveckling av ny E-handelsplattform

Snabb omställning från internationellt fokus till nationellt fokus i samband med Coronakrisen.

Affärsutveckling

Stöttning och drivande part i affärsutveckling i form av kostnadskontroll och strategisk rådgivning.

Uppföljning och Rapportering

Analys och utvärdering av befintliga nedslag.

petites-omniarch

Att vända sig till Omniarch, och därmed få tillgång till en ett flertal seniora konsulter, har varit ett av våra bästa beslut. Med sitt kunnande och flexibilitet har de effektivt drivit vitala delar av processen.

– Martina Bonnier,
grundare Petites Mains

Träffa
oss!