Case: Petites Mains

Omniarch CASE: Petites Mains

Att vända sig till Omniarch, och därmed få tillgång till ett flertal seniora konsulter, har varit ett av våra bästa beslut. Med sitt kunnande och flexibilitet har de effektivt drivit vitala delar av processen.

Fokusområden

E-com, digital marknadsföring, affärsutveckling, sajtutveckling.

Våra roller

E-commerce/Digital Lead.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag har – i samarbete med grundare – varit i en roll som drivande aktör i Petites e-handelsetablering och utveckling. Vårt arbete innefattade allt ifrån övergripande affärsutveckling till rent operativa insatser i det dagliga arbetet med marknadsföring och utvärdering.

Framgångs
faktorer

  • Utveckling av ny E-handelsplattform

    Snabb omställning från internationellt fokus till nationellt fokus i samband med coronakrisen.

  • Affärsutveckling

    Stöttning och drivande part i affärsutveckling i form av kostnadskontroll och strategisk rådgivning.

  • Uppföljning och rapportering

    Analys och utvärdering av befintliga nedslag.

Petites Mains Creative Fashion är ett kreativt företag för lyxigt handarbete baserat i Stockholm och New York. Petites Mains grundades 2019. Deras mål är att återuppväcka och uppdatera gamla hantverkstraditioner.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se