Omniarch E-handelslogistik

Dags för del två i Omniarchs serie om e-handelslogistik. Vi låter Martin Jungerts, Senior Logistics Consultant åt Omniarch, förklara vilka de mest utmanande skillnaderna är mellan logistik till butik och konsumentdriven e-handelslogistik. Martin listar sex faktorer som behöver ingå i kalkyler och beslut om investeringar i logistik för e-handel:

1) Produktiviteten är lägre

Det tar längre tid att plocka/skicka 100 e-handelsordrar med tre artiklar per paket, jämfört med tre butiksordrar med 100 artiklar per sändning. Detta även om totalvolymen är densamma. Antalet totala orderrader ökar också eftersom andelen unika artiklar per order är betydligt högre. Ni behöver alltså planera för antingen mer resurser eller investera i produktivitetshöjande åtgärder för att hantera samma volymer. Ett vanligt scenario är att resursplanering sker jämte investering i produktivitet.

2) Volatiliteten och försäljningstopparna är högre

Försäljning i butik kräver att kunden tar sig dit. Eftersom alla kunder inte kan ta sig till butiken samtidigt blir försäljningen under en kampanjperiod jämnare fördelad över flera dagar. Avståndet till datorn/mobilen är kortare och därför är e-handelsförsäljning mer koncentrerad till första dagen på kampanj eller dagen då nyhetsbrev/erbjudanden mailas ut. Därav blir även belastningen på ditt centrallager ojämnare. Utöver produktivitet behöver ni alltså även investera i flexibilitet.

3) Möjligheten att proaktivt jämna ut belastning är lägre

Inför en större kampanj i butik kan varor skickas ut i god tid över en längre period. Butikslager kan på så sätt proaktivt och successivt höjas utan att ditt centrallager behöver gå på knäna. E-handelsordrar kan du inte plocka i förväg, utan hela peaken måste hanteras reaktivt. Givetvis kan du vidta förberedelser på ditt lager, men själva plocket måste ske utifrån kundorder.

4) Felplock i e-handelslogistik drabbar en betalande kund

Att plocka fel artiklar vid påfyllnad till butik är givetvis inte bra. Det kan leda till oönskade ”hål i hyllan” i butiken med missad försäljning som konsekvens. Butikernas säkerhetslager kan förhoppningsvis absorbera saknade varor och den från centrallagret felaktigt levererade varan kan säljas trots missen. Att plocka fel i en e-handelsorder är dock katastrofalt. Felplocket drabbar direkt en betalande slutkund och det kommer garanterat att leda till missnöje. Vilket triggar kostnader för kundservice och returer.

5) E-handelslogistik är en del av kundupplevelsen

Kanske uttjatat vid det här laget, men ack så viktigt att tänka på. Dålig logistik till butik kan vara nog så frustrerande och leda till missad försäljning. Men dålig logistik till en e-handelskund innebär alltid ett brutet kundlöfte.

6) Ert centrallager måste effektivt börja hantera returer

E-handelns returer är kanske som bekant högfrekventa, vissa branscher mer “utsatta” än andra. Vi skriver “utsatta” eftersom after-sales kan och bör bedrivas mot lönsamhetsmål samt som en service gentemot kunden. Returer och dess hantering samt grad av lönsamhet är ett hett ämne inom e-handeln. På en global nivå är det dagligen varor för många miljarder som rör sig från kunderna tillbaka till säljaren.

Vi har i en tidigare artikel på Omniarch INSIKT lyft vikten av och fördelarna med att ha god ordning på returflödet. Den traditionella butikskedjan har kanske dock ingen central returprocess alls (allt har hanterats i butik) och stora förändringar behöver därför göras redan innan returflödet fylls med paket. Felaktigt designade processer för returhantering kan med lätthet äta upp tunna marginaler.

Sammanfattning

Vi vet att många handlare och varumärken samt retailers är smärtsamt medvetna om vilket skifte i konsumtionsbeteende vi såg under 2020. När vi publicerar den här artikeln har vi ett för butikskedjor tufft år bakom oss. På både kort och lång sikt ser vi inte tecken på en avmattning inom den digitala affären. Snarare ser vi en ökning i investeringar som tar e-handelslogistik till nästa nivå.

Samtidigt finns det runt om i landet kedjor, små som stora, som ännu inte tagit steget över till e-handel. Det tror vi inte beror på ovilja. Det finns en kunskapstörst om skillnaderna mellan butikslogistik och konsumentlogistik samt allt annat som är annorlunda mellan att sälja i butik kontra online eller kombinerat. Förståelse är det första steget till förändring, och därför är det viktigt att förstå både att och varför e-handelslogistik är mer komplext och potentiellt kostar mer än butikslogistik. För er logistikchef kanske detta är självklart, men för den traditionella butikskedjan som är mitt inne i en omställning är det viktigt att hela ledningen förstår. Ovanstående punkter kan förhoppningsvis hjälpa till att bygga denna förståelse.

Omniarch är din partner för affärsutveckling och digital försäljningstillväxt. Vi breddar vårt erbjudande till att också innefatta strategisk och taktisk rådgivning inom logistik samt supply chain management – en central del i arbetet med att bedriva lönsam tillväxt. Välkommen med din förfrågan till letstalk@omniarch.se