Omniarch INSIKT

Kravställning är nyckeln till framgång

Kravställning är framgångens moder

Som vi alla vet så genomgår den globala handeln ett sorts paradigmskifte. Den påstås hitta nya vägar varje år och vi matas gång på gång med uppdateringar om att e-handeln omformulerar kundens köpbeteende genom teknik och trend...
Kunskap om marknadsplatser

Marknadsplatser: Så undviker du fulakorven

Marknadsplatser såsom Amazon, Zalando, CDON är försäljningskanaler som kompletterar det egna varumärkes e-handel. Marknadsplatser öppnar upp för kundinsikter men också ett tillskott av data som visar hur era produkter står sig…
Bli framgångsrik som e-handelschef

Det här kännetecknar en framgångsrik e-handelschef

Det är vår gemensamma uppfattning och ståndpunkt att en e-commerce manager aldrig blir fullärd. Samtidigt som vi besitter extremt stor samlad erfarenhet och kompetens, är vi ödmjuka inför det faktum, att vår bransch är under konstant…
Maslow och vidare, mot oändligheten!

Maslow & Beyond: Kundens drivkrafter och triggers – Varför vi konsumerar

Abraham Maslows berömda behovstrappa eller behovshierarki pekar på att vi människor har nivåer fyllda med behov, som måste tillfredsställas för att vi ska kunna avancera uppåt i pyramiden. Maslows behovshierarki pekar på att vi människor…
Viktiga e-handelstrender 2022

Tre trender som kommer bli allt viktigare under 2022

Så här på det nya året är det kul att både blicka tillbaka på det som varit men också att börja fundera kring vad man ska prioritera. Omniarchs COO Hans Edlund bjuder nu i inledningen av 2022 på en trendspaning inom tre för…
Omniarch TikTok

TikTok: Ofantlig potential värd att utforska?

Du som digitalt bevandrad CMO kan inte ha undgått TikTok och dess spin-offs i form av Shorts, Reels m fl. Det är videos med tillhörande taggar, trender och nischade influencers uppblandat med de som inte har samma kommersiella framtoning.…
JobbaVarmSomHelst med Omniarch Flexible-First

Flexible-first för The Omniarchers redan före pandemin

Definitionen av hur framtidens arbetsmiljöer kommer att se ut är i ständig rörelse. En del förespråkar en återgång till pre-corona, andra pekar på det omöjliga i att backa tiden och somliga blickar istället framåt mot en hybrid,…
Utbildning till och arbete som e-commerce manager

E-com manager: Relevans i YH-utbildningar med hjälp av näringslivet

Vi som arbetar inom och nära e-handel har under 2020/2021 sett en extremt kraftig tillväxt inom flertalet segment. I kölvattnet av den starka tillväxten kommer ett ökat intresse att utbilda sig gentemot e-handelsbranschen. Med ansökningar…
Marketing Automation verkar för stärkt kundlojalitet

Därför behöver du marketing automation för att driva kundlojalitet

Kundupplevelsen och dess koppling till lojalitet är på allas läppar inom e-handel. Och eftersom kundupplevelsen består av samtliga interaktioner en kund har med ditt brand – är kommunikationen och nivån av relevans otroligt viktig.…
Kan teknologi vara räddningen för fackhandeln?

Kan teknologi vara räddningen för fackhandeln?

Fackhandeln hotas av den växande näthandeln, men det finns hopp. Det menar Ole Martin N. Evensmo från Springboard Martech och Pelle Pettersson från Omniarch. Fackhandeln har alltid varit synonymt med fysiska butiker och kunniga medarbetare.…