3 framgångsfaktorer för lyckade tillväxtresor

Omniarch är experter på att skapa förutsättningar för och att genomföra digitala tillväxtresor. Vår digitala analys ligger ofta till grund för det gedigna arbete som följer. Idag vill vi dela med oss av tre framgångsfaktorer, som vi sett gång efter annan vara avgörande för om tillväxtresan ska bli lyckad.

Digital tillväxt är mångfacetterat och kan inbegripa en total översyn likväl som effektivisering inom snävare ramar. Omniarch är experter på att skapa förutsättningar för och att genomföra digitala tillväxtresor. Idag vill vi dela med oss av tre framgångsfaktorer, som vi sett gång efter annan vara avgörande för om tillväxtresan ska bli lyckad.

E-handelskompetens på ledningsnivå:

Vi kan inte nog understryka vikten av att låta e-handelskompetensen ta plats i ledningen, gärna i styrelserummet men beroende på företagsstruktur kan likväl en centraliserad roll vara aktuell för e-handelschefen. Tanken med detta är att kommunikationen till alla i organisationen kommer från en person som har kompetens inte bara om strategi utan även om de utmaningar som tillväxtresan kan innebära hos den enskilde medarbetaren.

Kommunicera att en tillväxtresa är inledd, vad syftet är, vilka målen är och vilka som kommer att påverkas. Det kan visa sig att nuvarande marknadsavdelning behöver göras om för att bli mer e-handelsfokuserad, med nya roller hos befintlig personal och/eller nyrekryteringar. Föregå förändringar med transparens om vad som händer.

Tillväxtresor behöver trumslagare:

När tillväxtresan är solitt förankrad i ledningsstrukturen är det otroligt viktigt att det finns en eller allra helst flera som driver de digital förändringarna internt. Det är en person (eller flera)) för berörda att bolla med och för tredjepartsleverantörer eller konsulter att jobba tätt tillsammans med. Minst lika viktigt är att ge utrymme i organisationen för doers, affärsutvecklare som rör sig mellan strategiska och operativa delar samt som får saker gjorda.

Att ta in konsulter lämpar sig väl för tillväxtresor där mycket kan hända på kort tid. Går ni all-in i beslutet att transformera er verksamhet och driver hårt mot t.ex. omnikanal är det av yttersta vikt att alla involverade, anställda och konsulter, kan hålla sig med ajour med såväl målbilder som aktuell utveckling.

Skalbarhet ska byggas in i allt:

Det är viktigt att bygga en skalbar organisation. Bygg varje funktion så att den kan skalas upp. Ett lågt hängande exempel på det senare är kundtjänsten där ni vid arbetstoppar enkelt ska kunna koppla på extra resurser.

En metod för flexibilitet och skalbarhet inom kundtjänsten är att jobba med helt digitaliserade växelsystem. Det underlättar vid rekrytering eller inhyrning av personal, där tillfälliga arbetstoppar kan hanteras utan krav på att en fysisk arbetsplats görs iordning.

Samma gäller för lager och logistik: Att ni har systemen på plats för att kunna samordna en ökad tillströmning även om det tillfälliga lagret ligger långt från ert ordinarie.

Få vår Gross Margin 1+2+3 CalculatorHitta och skala upp lönsamma segment med GM3

Signa upp dig för vårt nyhetsbrev och få vår GMn-kalkylator i vändande post.
Download our GM1 GM2 GM3 Calculator

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel