Optimizely: Konsumentrender inom e-handel 2022

Pandemin förändrade kundernas beteende inför att handla digitalt. I detta webbinar samtalar Mårten Bokedal på Optimizely med Omniarchs vd Pelle Petterson om e-handel och konsumenttrender. Som grund till samtalet ligger verklig data insamlad från 150 st av Optimizelys kunder.

Vilka beteenden har förändrats, hur har de förändrats och hur kan vi upptäcka samt agera på dessa förändringar? Under ca 45 minuter kan du se och höra Mårten och Pelle tala om en rad trender, uppbackade av data, som kan kokas ner till frågan om vad som förändrats, hur kundernas köpbeteenden förändrats och hur vi kan ta action på utvecklingen som sker såväl nationellt likväl ur ett globalt perspektiv.

Samtalet lyfter en rad områden ur ett kundperspektiv men också frågor om hur de säljande bolagen, på nationellt och global nivå, under pandemin mer eller mindre tvingats se över sina processer kring reason-to-be, kundlojalitet, varumärke, tillväxt, kundanskaffning, differentiering, kostnadsreducering med mera.

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel