Sätt returstrategin högt på agendan för 2024

Returer är en central del av e-handeln och kräver uppmärksamhet för att optimera och stärka företagets övergripande framgång. Trots returhanteringens betydelse hamnar returstrategin allt för ofta i skuggan av andra affärsaspekter.

Sandra Hammarlund, senior e-handelskonsult på Omniarch, skriver idag om returer inom e-handel och vikten av stärkta returstrategier.


Att förstå att returhantering inte bara är en administrativ process, utan också en investering i kundnöjdhet och långsiktig framgång, är kritiskt. Genom att göra returprocessen smidig och effektiv kan företag skapa starkare band med sina kunder och bygga en positiv bild som sträcker sig bortom själva köpmomentet.

I mitt uppdrag som konsult har jag och mina kollegor betonat vikten av förbättrade returstrategier. Att övertyga kunderna om hur en genomtänkt returprocess kan förvandla negativa situationer till möjligheter att stärka kundrelationer och bygga varumärkeslojalitet är av yttersta vikt.

Ur kundens perspektiv är en smidig och transparent returprocess avgörande för att öka kundnöjdheten och bygga förtroende. Att investera i proaktiv kundservice både i fysiska butiker och online är en strategi som öppnar för att effektivt hantera returärenden och bibehålla hög kundnöjdhet.

För att säkerställa effektivitet i returprocessen måste företag tillhandahålla välutvecklade digitala system och verktyg. Automatisering av processer minimerar manuellt arbete och ökar precisionen. Genom att implementera transparenta och tydliga retur- och återbetalningspolicys stärker företag förtroendet hos kunder och påverkar positivt deras upplevelse och relation till företaget.

Returdata är A och O

Ett grundläggande steg är att äga och ta kontroll över returdata. Regelbunden analys av returdata hjälper till att identifiera och åtgärda systematiska problem, oavsett om det handlar om produktkvalitet, leverans eller kundförväntningar. Dra även nytta av kundfeedback om returer som en värdefull informationskälla för att anpassa och förbättra produkter, tjänster och själva returhanteringen.

Returer kräver en helhetsstrategi med kunden i fokus

Genom att kombinera proaktiv kundservice, digitala verktyg och tydliga policyer kan företag skapa en effektiv returhanteringsprocess. Analys av returdata och användning av kundfeedback möjliggör kontinuerlig förbättring och anpassning. Genom att implementera dessa åtgärder kan e-handlare inte bara minska returgraden utan också skapa en mer tillfredsställd och lojal kundbas.

Med dessa insikter är det hög tid att prioritera returhantering under 2024. Genom att engagera sig och ta ansvar för returstrategin kan företag undvika att fastna i en onödig returkarusell utan verkliga framsteg. Här är fem korta handlingspunkter ni kan ta tag i direkt för att få fart på ert returarbete.

  1. Etablera ägarskap för returstrategin. Utan ägandeskap för processen stannar processen upp. Utse en ansvarig för att leda och övervaka returprocessen om detta saknas idag.
  2. Definiera klara och mätbara mål för er returstrategi. Utan tydliga målsättningar i strategin kommer ni ingenstans. Utvärdera resultatet utifrån målsättningarna i en kontinuerlig process.
  3. Säkerställ exekveringsförutsättningar. Se till att det finns digitala system och verktyg som stödjer ett effektivt genomförande av er returstrategi. En första klass digital kundservice och kundupplevelse inkl returprocess kommer vara ett vinnande koncept i en hårdnande konkurrens framåt.
  4. Ta kontroll över er returdata och äg den. Använd data som en vägledning för att förbättra returprocessen och minska onödiga förluster. Utvärdera och analysera kontinuerligt och anpassa både strategi och process.
  5. Integrera returprocessen, gör den till en del av kundupplevelsen. Skapa en sömlös och positiv returupplevelse för att göra kunderna återkommande och stärka varumärkesrelationen.

Genom att implementera dessa åtgärder kan ni positionera er för en effektiv och hållbar returhantering som gynnar både företaget och era kunder. Sätt returstrategin högt på agendan 2024 och gör det till en prioritet för att säkerställa framgångsrika affärsresultat framåt!


Vet du med dig att returhanteringen i ert bolag har potential att förbättras? Skriv direkt till Sandra Hammarlund via sandra@omniarch.se för rådgivning och vidare experthjälp om returer inom e-handel.

Sätt returer högt på agendan för 2024

Få vår Gross Margin 1+2+3 CalculatorHitta och skala upp lönsamma segment med GM3

Signa upp dig för vårt nyhetsbrev och få vår GMn-kalkylator i vändande post.
Download our GM1 GM2 GM3 Calculator

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel