Webbinar: CLV för lönsam digital tillväxt

Omniarchs vd Pelle Pettersson gästade i maj 2021 ett webbinar anordnat av digitala marknadsföringsbyrån Beet. Samtalsämne för dagen: Customer Lifetime Value. Nedan följer en introduktion till samtalet som du kan se i sin helhet på Omniarchs YouTube-kanal.

CLV* utgår från kundbasen och de värdeskapande aktiviteter som vi kan göra gentemot den kundbasen. CLV är även ett värde som med smarta budstrategier gör att du slipper sälja produkter med låga marginaler och som dras med hög returgrad. Citat nedan av Pelle Pettersson:

– När du börjar arbeta med CLV är det viktigt att göra skillnad på kortsiktig cashflow och långsiktig tillväxt samt lönsamhet. På kort sikt finns inte samma strategiska synsätt.

– Arbetet handlar om att snabbt driva på försäljningen för att exempelvis tömma lagret. Det görs genom rabatter, tidsbegränsade erbjudanden och genom att köra sina erbjudanden gentemot kundklubben under helgerna. De aktiviteterna görs att den långsiktiga tillväxten inte ges lika stort fokus, vilken syftar till att få lojala kunder, snarare än engångsköpare.

– Ett sätt att arbeta för kortsiktig försäljning är att sjösätta AKUT-kampanjplaner – det bidrar till kortsiktig tillväxt men när vi djupdyker i datan ser vi att man drar in kunder som inte blir lojala. Rabattsatser korrelerar med kundlojalitet i den meningen att vissa e-handlare ser en stärkt lojalitet eftersom kundgruppens lojalitet redan är solid. Andra e-handlare ser en försvagad lojalitet eftersom de spenderar annonspengar på att dra in kunder som inte blir återkommande.

* CLV betyder Customer Lifetime Value och är genomsnittligt försäljningsvärde per återkommande kunder över aktiv livstid. Analys av skillnader i CLV kan göras utslaget på målgrupp, produktkategori och grad av prisnedsättning.

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel