Zalando: En sund tillgänglighetsgrad främjar betalda och organiska placeringars synlighet

Zalandos kundbas är väldigt diversifierad, vilket innebär att ditt sortiment bör vara brett och inkluderande. Om du vill vinna på Zalando är det viktigt att ha ett heltäckande utbud av produkter som tillfredsställer alla olika behov och preferenser hos kund. Detta kan hjälpa dig att sticka ut på en mycket konkurrensutsatt marknad och därmed öka dina chanser att lyckas.

Steg två är att ha hundrakoll på tillgänglighetsgraden för det sortiment du valt ut för att säljas på Zalando. En alltför låg tillgänglighet påverkar nämligen inte bara den betalda synligheten av dina produkter utan kan också skada din organiska synlighet. Omvänt kan en sund tillgänglighetsgrad bidra till att både den betalda och den organiska synligheten förbättras.

Rekommendationen är att under ett rullande intervall om tolv månader upprätthålla en tillgänglighetsgrad över 70% för bästsäljare. Procentsatsen mäts utifrån artiklar som finns i lager på Zalando, där mätning sker gentemot tillgängliga storlekar: 10 storlekar i lager, bara 8 kvar? Resulterar i en tillgänglighetsgrad om 80%.

Den stora anledningen till att ha hundrakoll på tillgänglighetsgraden är att Zalandos algoritmer premierar produkter som har en hög tillgänglighet av alla storlekar inom en storleksbåge.

Storleksbåge (förklaring)
En produkt som finns i storlekarna XS till XL bör ha målsättningen att 80% av storlekarna tillgängliga. Detta är särskilt viktigt att tänka på för bästsäljare och NOOS (Never out of stock). Även nyheter gynnas av hög organisk synlighet när de lanseras som nyhet på sidan.

För betald annonsering (ZMS) på Zalando bör minst 30% av storlekarna vara tillgängliga per SKU (dvs för storleksbåge XS-XL bör minst två storlekar finnas tillgängliga) och minst tre st i kvantitet per storlek. 

Om tillgängligheten enligt föregående stycke inte upprätthålls finns risk att denna produkt inte längre ingår i marknadsföringen i de fall att man använder sig av en kampanjstruktur där Zalando’s algoritm lyfter de mest relevanta produkterna, vilket också är vanligaste sättet att marknadsföra på Zalando (vilket kallas för sponsored products).

Returgraden spelar in
Okontrollerat hög returgrad kan snabbt leda till reducerad synlighet. Rekommendationen är att optimera land för land – även på en marknadsplats som Zalando. Justera sortimentet fortlöpande och analysera alltid era kunders beteende både före och efter en retur.

Om ni är aktiva i flera länder och vissa kategorier eller enskilda produkter uppvisar en hög returgrad – dölj dessa (produkter eller kategorier) för berörda länder. Det senare för att undvika att en liten del av sortimentet har en alltför stor påverkan på tillgänglighetsgraden och därmed synligheten!


Omniarchs kunskapsdelning om tillgänglighetsgrad på Zalando författades i februari-mars 2023 av Alenka Fey (Marketplace & Expansion Consultant, alenka@omniarch.se) och Emelie Wallin (Senior Marketplace & Expansion Manager, Team Lead, emelie@omniarch.se)

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel