Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

OMNIARCH AB skyddar din integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Det innebär att vi till exempel aldrig skulle sälja dina personuppgifter till ett annat företag. I denna integritetspolicy förklarar vi hur OMNIARCH AB samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår sekretesspolicyn och känner dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är någon form av information som kan användas för att identifiera en individ. Det kan innehålla information som namn, bilder och e-postadresser. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som IP-adresser och cookies, som kan användas för att identifiera en fysisk person, räknas också som personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som görs för personuppgifterna. Exempel på vanlig behandling är insamling, lagring, överföring och radering.

VEM ANSVARAR FÖR DE PERSONUPPGIFTER SOM OMNIARCH SAMLAR IN?
OMNIARCH AB, org. 559168-0326, Malmskillnadsgatan 13, 111 57 Stockholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH I VILKET ÄNDAMÅL?

Ändamål

För att skapa kontaktytor med potentiella nya kunder och samarbetspartners.

Databehandling

 • Identifikation och ålderskontroll.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Ändamål

För att kunna skapa nya kundrelationer i syfte att följa vår affärsidé och syfte.

Databehandling

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om tjänsteansvar och avtalssäkerhet, vilka kan kräva kommunikation och information till allmänheten och kunder om tjänster, erbjudanden och övrigt från OMNIARCH AB

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer).
 • Korrespondens

Ändamål

För att kunna hantera svara på inkommande mail

Databehandling

 • Kommunikation och svar på eventuella frågor till mailadress letstalk@omniarch.se
 •  (via mail, digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Identifiering.
 • Utredning av eventuella klagomål- och övriga ärenden
 • Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om  fel / klagomål från kunder

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera etablerad kommunikation.

Ändamål

Retargeting (marknadsföring via Facebook).

Databehandling

 • Spara och behandla cookies för att visa marknadsföringsinnehåll via Facebook

Kategorier av personuppgifter

 • Cookies

Laglig grund: Samtycke. Första gången du besöker omniarch.se måste du ge samtycke till cookies. Samtycket kan återkallas när som helst genom inställningarna på besökarens webbläsare.

Lagringsperiod: Från insamling och upp till 6 månader.

Ändamål

För att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra och utreda brott mot företaget.

Databehandling

 • Förebyggande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra brott.
 • Skydda och förbättra vår IT-miljö från attack och intrång.

Kategorier av personuppgifter

 • Inköp och användargenererad data på webbsidan (till exempel klick och besökshistorik).
 • Teknisk data avseende enheter som används och dess inställningar (t.ex. IP-adress och plattform).

Laglig grund: Slutförande av laglig skyldighet eller motiverat intresse. Om det inte finns någon laglig skyldighet, är behandling nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra överträdelser av företaget.

Lagringsperiod: Från insamling och under en period av 2 år därefter.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Marknadsföring (utskrift och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden, sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen från början. I de flesta fall avser detta ändamål vårt åtagande att behålla vår del av köpeavtalet. Vi har skriftliga avtal med alla eventuella personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempelvis:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU / EES. Viss support och underhåll kan dock kräva att personuppgifter överförs till ett land utanför EU, t.ex. om vi delar personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som lagrar information utanför EU / EES, antingen av sig själv eller genom en underleverantör. Nivån på skyddet av personuppgifter garanteras genom godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardkontraktsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Du kan läsa mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas i din webbläsare eller enhet. Vissa av våra tjänster kräver att cookies fungerar som de ska, medan vissa förbättrar de tjänster vi tillhandahåller. Vissa cookies används för att ge oss analytisk information om din användning av våra tjänster, och vissa används för att ge dig relevant marknadsföring. Du kan läsa mer detaljerad information om vilka cookies vi använder i cookiesektionen. Du kan alltid ändra dina inställningar för cookies i din webbläsare. Du kan t.ex. justera blockering av alla cookies. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar korrekt om cookies blockeras eller raderas.

DIN RÄTT TILL DINA PERSONUPPGIFTER
Som användare har du rätt till dina personuppgifter. Du kan begära information om huruvida vi hanterar dina personuppgifter eller inte, och du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Vidare har du rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga och du kan begära att de tas bort om du anser att de behandlas felaktigt eller utanför lagens ramar. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din förfrågan om det finns lagliga skyldigheter som hindrar oss från att radera några personuppgifter.

Du skickar en begäran om nyttjande av dina rättigheter genom att kontakta oss via letstalk@omniarch.se

HAR DU FLER FRÅGOR?
Om du har ytterligare frågor om hur OMNIARCH AB hanterar personuppgifter, tveka inte att kontakta oss.