Omniarch

Omniarch – framtidens digitala tillväxtbyrå – presenterar ny logotyp och varumärkesidentitet

Ny logotyp och varumärkesidentitet befäster Omniarchs positionering och förtydligar det visuella uttrycket för framtidens digitala tillväxtbyrå.

Framtidens digitala tillväxtbyrå
Framtidens digitala tillväxtbyrå

Omniarch – framtidens digitala tillväxtbyrå – presenterar ny logotyp och varumärkesidentitet:

Vår logotyp har historiskt sett kombinerat en symbol med bolagsnamnet. Nu har vi valt att frikoppla “omniarch” från symbolen och därigenom öppnat upp för möjligheten att använda symbolen fristående bolagsnamnet med bibehållen igenkänningsfaktor. Vår logotyp är fortsatt grundpelaren i vår visuella identitet, tillsammans med typsnitt och färger. Symbolen utgörs av atomer som tillsammans formar en molekyl, en metafor för partnerskap och vårt sätt att arbeta tätt tillsammans, berättar Hans Edlund, partner och COO på Omniarch samt projektledare i arbetet med att ta fram den nya logotypen och varumärkesidentiteten.

Kärnan i det nya visuella uttrycket är engagemang, framåtanda, tillsammans – tre värdeskapande ledmotiv som genomsyrar Omniarchs positionering, grundsynen på samarbetet med bolagets kunder likväl som främjande av teamets kompetensutveckling och det gemensamma arbetet.

Omniarch genomförde under 2022 betydande förstärkningar av management och välkomnade fler än 20 nya medarbetare. Den nya varumärkesidentiteten tar avstamp i alla framgångar som teamet nått i samarbete med flertalet namnkunniga e-handelsaktörer, varumärken och kedjor.

Den nya Omniarch-identiteten lanseras i en tid med stora utmaningar för handeln där Omniarch ser positiva effekter i att dels förtydliga den egna positionen men också lyfta fram det större sammanhanget där Omniarch numer tillsammans med Beet och Email Addicts utgör Root Digital Group.

Omniarch har under de år vi varit verksamma sett en oerhört stark tillväxt i det egna bolaget och vi har gjort det helt organiskt. Från en redan stark position förtydligar vi nu ytterligare vårt visuella uttryck som ett slags vittnesbörd för allt gott vi har åstadkommit och vad som nu väntar Omniarch och bolagen som ingår i Root Digital Group, säger Pelle Petterson, vd och co-founder på Omniarch samt CMO för RDG.

Omniarchs förädlade logotyp och varumärkesidentitet togs fram i nära samarbete med Start Communication och rullas ut i alla kanaler i månadsskiftet januari/februari. En ny webbplats har också tagits fram och lanserats i samarbete med webbyrån Winter som framgent kommer att ansvara för drift och utveckling.

A variety of circles

Relaterade nyheter

  • Omniarch x Wildhood Foundation - Earning to Give - För en mer hållbar framtid

    Omniarch x Wildhood Foundation i nytt CSR-initiativ

    Omniarch
  • Digital Advisor

    Digital Advisor – ny innovativ digital rådgivningstjänst för e-handel och digital tillväxt

    Omniarch

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel