Case: Newport

Omniarch CASE: Newport

Newport växer genom att bara jobba med de bästa inom varje område. Teamet på Omniarch har de bästa experterna inom e-handel och digital marknadsföring och de har hjälpt oss säkerställa maximal potential i våra verktyg och kampanjer. Vi har sett en rejält ökning i vår digitala försäljning sedan vi började jobba med dem och vi ser fram emot ett fortsatt tajt samarbete.

Fokusområden

E-commerce, rapportering, analys, UX, digital marknadsföring, trafikoptimering, internationalisering.

Våra roller

Rådgivare, analytiker, projektledare och “Quality Assurance”.

Vårt uppdrag

Vårt arbete har bl a innefattat utveckling av strategi, att stötta organisationen i dialog med leverantörer, förbättra rapporter samt driva projekt. Exempel på leverabler har varit; nytt ramverk för kampanjrapporter och månadsrapporter, utveckling och komplettering av marketing automation, lokaliseringsprojekt för tre nya marknader, implementering av verktyg för sourcing av influencer marketing samt uppsättning av nytt av verktyg för aggregering av data.

Framgångs
faktorer

  • Fokus på mätning

    Genom att kombinera data från olika plattformar kunde vi se förbättringsområden och ta vara på möjligheter. Arbetet bestod i att identifiera nyckeltal, göra oberoende observationer kring dessa, och sedan diskutera (med hela marknadsteamet).

  • Snabbrörlighet

    Kort ledtid för test av nya initiativ. Öppenhet för att testa och stort fokus på genomförande.

  • Målstyrning

    Genom att sätta detaljerade mål (på allt från ad-spend till öppningsfrekvens och avregistrering) kopplat till varje kampanj och sedan följa upp på dessa har effektiviteten i kampanjerna successivt kunnat ökas.

Newport har sedan starten 1997 utvecklat ett starkt varumärke, fysiska butiker och en snabbt växande e-handel inom “affordable fine interior design”.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se