Newport | Omniarch

Vårt uppdrag

Vårt arbete har bland annat innefattat utveckling av strategi, stötta organisationen i dialog med leverantörer, förbättra rapporter samt driva projekt.

Exempel på leverabler har varit; nytt ramverk för kampanjrapporter och månadsrapporter; Utveckling och komplettering av marketing automation; Lokaliseringsprojekt för tre nya marknader, implementation av verktyg för sourcing av influencer marketing samt uppsättning av nytt av verktyg för aggregering av data.

 

Framgångs
faktorer

Fokus på mätning

Genom att kombinera data från olika plattformar kunde vi se förbättringsområden och ta vara på möjligheter. Arbetet bestod i att identifiera nyckeltal , göra oberoende observationer kring dessa, och sedan diskutera (med hela marknadsteamet).

Snabbrörlighet

Kort ledtid för test av nya initiativ. Öppenhet för att testa och stort fokus på genomförande.

Målstyrning

Genom att sätta detaljerade mål (på allt från ad-spend till öppningsfrekvens och avregistrering) kopplat till varje kampanj, och sedan följa upp på dessa har effektiviteten i kampanjerna successivt kunnat ökas.

newport-omniarch

Newport växer genom att bara jobba med de bästa inom varje område. Teamet på Omniarch har de bästa experterna inom e-handel och digital marknadsföring och de har hjälpt oss säkerställa maximal potential i våra verktyg och kampanjer. Vi har sett en rejält ökning i vår digitala försäljning sedan vi började jobba med dem och vi ser fram emot ett fortsatt tajt samarbete.

– Bo-Wihelm Horndahl,
CEO Newport home

Träffa
oss!