MQ Marqet

Case
MQ Marqet case
MQ Marqet case

Vårt uppdrag

 • Fokusområden

  E-commerce, UX, digital analys, digital marketing, CRM, merchandising, rapportering.

 • Våra roller

  E-commerce Manager, Webb Editor, Digital Marketing Manager, CRM Manager, Email Marketing Manager, Digital Visual Merchandiser, Product Owner, Digital AD och Analytical Manager.

Vi har samarbetat med MQ sedan slutet av 2020 och fortsätter att fungera som deras in-house e-handelsavdelning.

Vårt partnerskap innebär att vi arbetar nära tillsammans med ett dedikerat team av andra byråer och specialister, samt med ledningen inom MQ. Vi är förenade av ett gemensamt mål att stärka deras digitala närvaro och stödja MQ Marqet på deras digitala tillväxtresa. Detta innebär att vi tar på oss en ledande roll och övergripande ansvar för e-handelsavdelningen, vilket omfattar både operativa och strategiska aspekter.

Press:

Framgångsfaktorer

 • Snabbrörlighet

  Kortat ned ledtid för utveckling, testning och förbättringsåtgärder.

 • Processer och struktur

  Uppsättning av processer och arbetsmetodik för att effektivisera verksamheten samt säkerställa en röd tråd mellan avdelningar inom bolaget.

 • Bättre kravställning

  Förbättrad tydlighet i kravställning och uppföljning mot externa partners, gällande bl.a. utveckling och digital marknadsföring.

 • Datadrivna beslut

  Skapande av förutsättningar för att ta datadrivna beslut gällande trafik, marknadsföring, konverteringsoptimering osv.

 • Performance Marketing

  Rejält omtag och uppskalning av performance marketing och marknadsmix för att bli mer agil samt mer anpassad till dagens digitala landskap.

 • Optimering av webbplats

  Löpande konverteringsoptimering genom mätning, A/B-testning och implementering av actions.

 • Mätning och uppföljning

  Tydligare och enklare uppföljning av nyckeltal genom förbättrad KPI-rapport.

”Vi har med Omniarchs team sett potentialen i vår digitala affär realiseras, samtidigt som mycket arbete återstår. Vi ser det fortsatta samarbetet som en naturlig utveckling av en redan mycket god relation. Omniarch tillför expertkompetens men framför allt flexibiliteten som vi behöver. Vi kommer genom det utökade samarbetet snabbare kunna anpassa teamet inom de delar av vår e-handel som ger bäst effekt för stunden.”

Ingvar Larsson

VD MQ MARQET

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Kontakta Omniarch