9 tips: Hur du skriver kraftfull copy

E-handelsorganisationen består av flera delar som tillsammans har till uppgift att verka för en lönsam tillväxt. Förutom det tekniska, UX/UI och alla visuella element, är det även av stor vikt att hela tiden finslipa, optimera och förstärka budskapen i det innehåll som når kunden i form av text.

Den content manager som verkar inom e-handelsorganisationen får ofta ansvara för copy till en rad kanaler, kanaler som har olika målgrupp. Vidare, vad en framgångsrik content manager är medveten om att är hur rätt ord har en mycket stor betydelse när vi vill nå kunder på både ett känslomässigt och ett rationellt plan.

Rätt ordval och tonalitet kan dessutom fånga såväl varumärkesidentiteten som övertyga kunden att konvertera Vi har därför tagit fram våra 9 bästa tips på hur du gör dina texter mer kraftfulla!

1 – Självförtroende är allt

När du arbetar med text är självförtroende allt. Ert självförtroende inför de produkter som marknadsförs med text bör synas i hur de presenteras. Skriv som en boss helt enkelt. Det är inte vad du skriver, det är hur du skriver det. 

Undvik ord som andas osäkerhet såsom kanske, tänker, behöver, förmodligen och liknande. Välj istället mer självsäkra ordval till din text. Men tappa inte bort dig i en strävan om att välja de vackra formuleringarna, börja med det mest relevanta och bygg vidare i de efterföljande ordvalen.

2 – Kom till sak direkt

Kom till sak med en gång. Ingen gillar väl att läsa ett långt utlägg innan du kommer till poängen? Är det en lång guide du skriver, använd en innehållsförteckning så att en mottagare enkelt kan klicka sig till den del som är mest intressant.

Handlar det om en produktbeskrivning, överväg att arbeta med olika slags formatering. En punktlista kan exempelvis fånga kärnbudskapet. Argumentationen som behöver mer utrymme kan skrivas med vanlig styckesindelning.

Svårt att veta om du är spot-on eller inte? Det bästa är att ösa ur dig all text som den kommer till dig. Därefter redigerar du texten till dess kortare, bättre och tydligare version. Se över vad du kan justera och vad du kan ta bort som är överflödigt. 

3 – Läs vad du skrivit högt

Att läsa sin text högt är ett bra knep för att upptäcka misstag i texten. En bra parameter är att om det känns konstigt att säga det högt, känns det också konstigt att läsa det; justera vartefter. Ett annat tips är att låta en kollega läsa din text och att be om feedback kring hur texten kan bli än bättre.

4 – Skriv så att alla förstår

En text handlar inte bara om att med rätt ordval, gärna visuellt tilltalande, sända budskap. Har du frågetecken, paranteser, semikolon osv. på rätt ställen? Använder du mellanrum så det blir lättare att läsa? Har du korrigerat all särskrivning och förklarar du alla förkortningar och akronymer?

Utgå från att mottagaren inte vet vad PPC, CTA och UGC betyder. Förklara detta direkt inpå att t.ex. UGC (User Generated Content) används i din text. Ibland kan det behövas kompletterande exempel med bonuseffekten att din text blir längre, mer för Google att indexera osv. Om du inte har utrymme för utsvävningar, överväg att skriva en separat text som du internlänkar till för att förklara akronymer.

Texten kan också skrivas som en slags dialog. Vi tar upp det i punkt 9 nedan; om att du kan ställa frågor till mottagaren. Därefter besvarar du frågorna. Ett riktigt bra tips, eller hur?

5 – Ställ dig i mottagarens skor

En nyckel till framgångsrikt skrivande är att kunna ställa dig i mottagarens skor. Ett par skor kan vara de som är på väg till eller från ett möte. Mottagaren har fått till sig kunskap om en produkt eller ett sätt att arbeta, googlar och läser din text. Ett till par skor kan vara de som är på väg till eller från jobbet, mottagaren önskar sig mer kunskap innan arbetsdagen börjar/slutar. 

Handlar det om en produkttext kan mottagarens skor stå ensamma i hallen och läsaren i fråga halvligger på soffan eller så påtar man i trädgården en fredag och gör research av marknaden för häcktrimmers. Gör det enkelt att ta till sig av ditt budskap varsomhelst/närsomhelst.

Ta dig också tiden att säkerställa att vad du vill kommunicera verkligen kommer fram och förstås av mottagaren. Igen, konsultera en kollega för att få veta om du är hemmablind dvs att vad du skriver om är så självklart att du missar läsförståelsen ur mottagarens ögon. Vad som är begripligt för dig kan vara helt nytt för en oinvigd.

Förutom plats och kontext för konsumtion av ett budskap, se också till kundens behov av svar på frågor tillsammans med konkreta förslag. Exempel som ofta fungerar är “how-to” där du besvarar hur man gör en viss aktivitet; “hur du hittar höststilen” eller “hur du gör årets mattrend från TikTok” och så vidare.

6 – Skriv med tydliga mål

När du utformar din text, börja med att lyfta huvudbudskapen. Det kan vara något i stil med “följ de här nio råden för att skapa kraftfull copy” (återanvänd det i sammanfattningen på slutet där du pekar på vad mottagaren nyss har läst).

Huvudbudskapen tjänar dig i författandet och kontrollera hela tiden att vad du skriver hänger ihop med huvudbudskapen. Det är lätt att spinna iväg och så sitter du där efter några timmar med en dubbelt så stor text som du hade från början.

När du får en idé om ett sidospår, kopiera den texten och skapa ett nytt dokument. Återgå till huvudbudskapen.

Tipset är att hålla argumentationen utifrån huvudskapen kort. Exempel är bra om de bidrar till att öka läsförståelsen, särskilt om du presenterat ett koncept eller begrepp som är nytt för mottagaren.

Målen för din text kan vara att förmedla huvudbudskapen med hjälp av t.ex. känslor. Du vill att mottagare ska göra något och för att göra något måste mottagaren först känna något. En klassiker är FOMO, fear of missing out, där du kan låta texten löpa fram till målet att mottagaren exempelvis ska klicka på en länk (för att boka, köpa, beställa etc).

7 – Använd ett inkluderande språk

Många som skriver texter utgår från sig själv och bolaget där man arbetar. Men när du försöker nå någon annan är det inte ditt och företagets ego du ska uppfylla. Det är inte fel att använda “vi” som avsändare men mottagare är synonymt med “du” eller “er”.

Det handlar om att bygga förtroende till dem du säljer något till genom att använda ett inkluderande språk. Tänk att texten ska kännas mänsklig och skriven med ett naturligt språk som är lätt att känna igen och identifiera sig med.

Vidare handlar inkludering om att precis som i alla andra sammanhang om att tala till alla. Detta ska samtidigt balanseras mot vad texten har som uppdrag. Om vår målgrupp för texten är friluftsintresserade och sammanhanget är försäljning av ryggsäckar måste vi vara specifika. Då talar vi till alla inom det segmentet av kunder.

8 – Eliminera meningslösa fraser och ordval

Titta över meningslösa fraser och ordval i din text. Stryk, redigera, förbättra. När det kommer till call-to-actions (CTA) är det bra att berätta vad som händer om någon klickar på CTA:n (länken) och att se över om du faktiskt kommunicerar det före klick. Ett aktivt verb som definierar vad CTA-knappen leder till är att föredra istället för exempelvis “kolla in det här”, en intetsägande uppmaning.

9 – Använd varför och därför

När du skriver en text vill du väcka intresse att läsa vidare. Du kan också ha som mål att mottagaren ska klicka på en call-to-action, göra något. Om du före klicket ställer frågan om “varför X” så kan du lägga svaret på frågan “därför X” efter din CTA.

Sammanfattning:

Vad som är kraftfull copy skiljer sig åt beroende på vem du frågar. Om du konsulterar Omniarch är ovanstående nio punkter ett bra utgångsläge. Kraftfull copy är den som hjälper kunden närmare beslutet att köpa. Detta oavsett om orden träffar rätt precis när en produkt checkas ut eller om kunden befinner sig tidigare på sin köpresa.

Det gäller rätt och slätt att aldrig sluta slipa på sin copy.

Med tiden lär du dig vilket språk som fungerar bäst för dina mottagare. Skriver du teknisk dokumentation har du en språklig stil som är mer faktabetonad. Skriver du om heminredning eller mode kan du anamma en språklig stil som spelar mer på känslor. Är du verksam nära en konvertering kommer du dessutom att arbeta med en språklig stil som uppmuntrar snarare än informerar.

Är det några av tipsen du kanske redan använder eller några nya du är redo att applicera på kommande texter? Vi hoppas att du fått några värdefulla insikter på hur du kan göra dina framtida texter mer slagkraftiga – lycka till!

Hitta och skala upp lönsamma segmentGross Margin 1+2+3 Calculator

Ladda ner vår omfattande kalkylator
Free Download GM1 GM2 GM3 Calculator

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel