Kampanjer; dess utmaningar och lösningar – Men behövs de alltid för att sälja?

Du har väl koll på att du med rätt prioriteringar och strategier för kampanjarbetet kan få dina kunder att flockas till din e-handel snabbare än du kan säga "Black Friday", utan att behöva ge bort allt för en spottstyver?

OBS: Kampanjer är mer än bara rabatter – och en genomtänkt kampanj kommunicerar ett budskap till en specifik målgrupp och är allt från säljfrämjande aktiviteter till varumärkesbyggande insatser. Bara så att vi är på det klara med det.

Men ja, det finns utmaningar med kampanjer

Att driva effektiva kampanjer kräver betydande tid och resurser. Här nedan listar vi några skäl till varför kampanjer ofta tar mycket tid i anspråk:

  • För många involverade: Flera avdelningar och anställda är involverade, vilket kräver samordning och kommunikation, där risken ökar för förseningar om en kugge i maskineriet inte levererar.
  • Sista minuten-ändringar: Förändringar nära lansering, initierade av interna influenser, att någon fick tycka till och att det tyckandet blev till en påverkan, kan försena kampanjer. Det orsakar även stress hos teamet som behöver gå tillbaka och ändra.
  • Oklart mandat: Om det inte är tydligt vem som fattar besluten och man söker konsensus i allt riskerar det att dra en produktion i långbänk. Tydliga ansvarsområden och mandat kan snabba upp beslutsfattandet och därmed den fortsatta produktionen.
  • Stora materialbehov: Beroende av budget såklart kan en produktion bli kostsam. Här är det viktigt att se till förväntat resultat, så att det finns täckning för kostnaderna i vad som nu förväntas ske i samband med och efter lanseringen. Stora materialbehov tenderar även att kunna dra ut på tiden för leverans.

Superviktigt: Samverkan mellan marknad och e-com

En stor utmaning i kampanjarbete är kommunikationen mellan olika avdelningar. Marknadsföringsavdelningar och e-handelsavdelningar måste samarbeta för att säkerställa att kampanjens mål och verktyg är i synk. För att uppnå detta är det viktigt att:

  • E-handelschefer förstår vikten av varumärkesbyggande kampanjer.
  • Marknadsföringsteamet erkänner behovet av att kampanjer även driver försäljning.
  • Alla avdelningar håller sina deadlines för att förhindra kostsamma förseningar och ineffektivitet. Förseningar i leverans av marknadsföringsmaterial kan ha en negativ dominoeffekt på hela kampanjens tidsplan och resultat.

Case som tog utmaningar till effektivitet: Ett företag som säljer modekläder online hade problem med att deras kampanjer ofta försenades på grund av dålig kommunikation mellan marknadsföring och logistik. Genom att införa veckovisa möten där alla avdelningar diskuterade pågående kampanjer och deras status kunde e-handlaren förbättra sin kommunikation och se till att alla deadlines hölls. Detta minskade ineffektivitet och resulterade i att kampanjerna lanserades i tid och med bättre resultat. Framför allt skapade det en mer positiv arbetsmiljö där teamen kände sig mer delaktiga och engagerade.

Konkreta åtgärder för att undvika ineffektiva kampanjer

  • Implementera en tydlig process för kampanjplanering: Skapa en detaljerad tidsplan eller roadmap som inkluderar alla steg från idé till lansering och se till att alla avdelningar är involverade och medvetna om sina uppgifter och deadlines. Genom att ha en strukturerad plan kan du undvika många vanliga fallgropar och säkerställa att alla är på samma spår.
  • Använd A/B-testning: Testa olika kampanjvarianter för att se vilken som presterar bäst innan du rullar ut kampanjen till hela målgruppen. Detta kan spara resurser och säkerställa att den slutliga kampanjen är så effektiv som möjligt. Att veta vad som fungerar bäst kan också ge teamet mer självförtroende i sina beslut.
  • Kör regelbunden uppföljning och analys: Efter varje kampanj, analysera resultaten noggrant för att förstå vad som fungerade och vad som inte gjorde det. Använd dessa insikter för att förbättra framtida kampanjer. Genom att kontinuerligt lära av tidigare kampanjer kan du ständigt förbättra och utveckla dina kampanjstrategier.

Det verkar vara tidsödande och kostsamt med kampanjer?

Ja och vi har genom att arbeta med många olika e-handlare insikter om att kampanjer uppfattas som nödvändigt, men där en del av våra kunder också insett att kampanjer kan kosta mer än vad de smakar.

För att om vi väger in att kampanjer kan ha väldigt många personer involverade, att produktion av kampanjmaterial kan ha långa ledtider och att det finns osäkerhet i vad ROI faktiskt ligger på, kan man ställa sig frågan om kampanjer egentligen behövs?

Så vad kan hända för de som väljer att lägga mindre tid på kampanjer?

Enligt en rundringning som Omniarch har gjort (hej Ekot) så finns det en syn på frånvaro av kampanjer som att det ger ökade möjligheter att agera här och nu. Det frigör tid att arbeta med beslut om prissättning och exempelvis lägga resurserna på optimerade produktsidor, där försäljning kan ske till fullpris i högre utsträckning.

Samtidigt så finns det såklart lysande exempel på lyckade kampanjer, där vi ser framgång utifrån att marknadsavdelningen är säljdriven, precis som e-com (förståelse för vad de slutliga målet är, även om vägen dit skiljer sig åt).

Vidare ser vi att de framgångsrika kampanjerna inte är produkt- eller kanske snarare lagerberoende. Det är kampanjer solida nog att kunna rulla även om produkter säljer slut.

Ett tips för att lyckas balansera kampanjkostnad med lagersaldo är att ta fram enklare koncept (bundles funkar) och jobba med segmentering för vilka som ges tillgång till erbjudandet.

Missa inte heller att produkter som inte är era primära (beroende på säsong) kan agera lockande. Vem tackar nej till glass i butiken en het sommardag eller glögg inför jul?

Så sammanfattningsvis; för all del – kampanja, men gör det mindre och gör det smartare. Och lek även med tanken på att all tid idag spenderad på kampanjer istället skulle kunna läggas på produktsidor, produktdata, SEO, A/B-tester, analyser, merchandising osv.


As usual; droppa några rader till letstalk@omniarch.se för att boka möte om bu eller bä vs. kampanjer och vad annat som kan främja konverteringsgrad, AOV och digital tillväxt.

Få vår Gross Margin 1+2+3 CalculatorHitta och skala upp lönsamma segment med GM3

Signa upp dig för vårt nyhetsbrev och få vår GMn-kalkylator i vändande post.
Download our GM1 GM2 GM3 Calculator

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel