Omniarch Podcast #1 – Driva e-handel i sämre tider

Premiär för Omniarch Podcast om E-handel och i det första avsnittet talar Jojje Borssén med Omniarchs vd Pelle Pettersson om hur man driver e-handel i sämre tider.

Pelle inleder med att tala om hur många e-handlare sitter på stora lager och att aktiviteten kommer att öka för att minska kapitalbindningen, vilket i praktiken innebär realisation för att leverera likviditet, även om det sker med lägre marginal, vilket spås pågå fram till efter sommaren. Detta beror på att många e-handlare kört på och inte tänkt riskerna fullt ut. På sätt och vis är vad som sker nu ett slags elddop efter att e-handeln i de flesta segment sett en extremt kraftig tillväxt under de senaste åren.

Pelle och Jojje levererar även konkreta om att driva e-handel i sämre tider:

  1. Ha full koll på alla siffror. Gross Margin 3 står ut som KPI, ett nyckeltal som säger så mycket mer än omsättning och bruttomarginal. En bra början är att finna ett ramverk för KPI:er där alla datakällors uppgifter samkörs.
  2. Tänk på att en stor kostnadskostym inte minskar i omfattning imorgon bara för att man slår på bromsen idag. Lager kostar, transporter kostar, marknadsföring kostar, avtal har bindningstider osv. Ett tips är att se över alla avtal och söka omförhandla dessa.
  3. Innovera: Projekt som blivit liggande men som är bra, ta tag i dem och se om de bär frukt. När affären går sämre är det viktigt att vända på alla stenar i verksamheten. Om något inte flyger behöver det inte bli jättedyrt.
  4. Se över marknadsföringen och analysera varje kanal. Hur bidrar t.ex. e-postmarknadsföring till konverteringsgraden, kostar Google Ads mer än det smakar. Precis som försäljningen och dess KPI, skaffa en bättre kostnadsbild av trafikanskaffningen.
  5. Nyttja kunddatabasen fullt ut. Vi ser ofta databaser som saknar en bra segmentering kopplad till exempelvis CLV, där man i nästa steg kan se över sortimentet och prissättningen.

Poddavsnittet handlar vidare om skillnader i syn på e-handel ur ett finansieringsperspektiv nu i sämre tider jämfört med hur allt fungerar när konjunkturen och köpkraften finns på plats.

Kontenta: När försäljningen minskar och kostnaderna förblir höga är det tuffa tider för handeln. Istället för att känna panik och stress är det viktigt att ta ett steg tillbaka och titta på alla affärsprocesser och se vad som kan förbättras eller förändras.

Här är ytterligare några konkreta tips som kan hjälpa dig att driva din e-handelsverksamhet framåt under sämre tider, delvis överlappande med som sägs i poddavsnittet.

  • Fokusera på kundens köpupplevelse: Kundupplevelsen är avgörande för att behålla dina befintliga kunder och locka nya. Fortsätt eller börja arbeta med segmentering och utskick som är anpassade till vilka kunderna är och hur deras köphistorik ser ut.
  • Optimera dina marknadsföringsinsatser: Var smart och effektiv när du marknadsför dina produkter eller tjänster. Se till att dina annonser har en positiv POAS och ställ kanaler mot varandra, baka in data härifrån i t.ex. Gross Margin 3 för att identifiera eventuella olönsamma produkter eller rent av marknader.
  • Sänk dina kostnader: Genom att se över dina leverantörsavtal och föra förhandlingar med leverantörerna om bättre priser kan du sänka dina kostnader. Titta även på kostnader för din lagerhållning och se till omsätta lagret i högre takt, balansera kapitalbindningen mot vad ökad likviditet kan möjliggöra.
  • Se över sortimentet: Är det möjligt att bredda ditt sortiment eller börja erbjuda nya tjänster? Finns det möjligen projekt i byrålådan som är redo att utforskas vidare, någon redesign eller variation som diskuteras men som ännu inte realiserats?

Sammanfattning
Omniarch Podcast om E-handel #1 diskuterar utmaningarna och möjligheterna kring att driva e-handel i sämre tider. Pelle Pettersson, vd för Omniarch, delar sina insikter om att många e-handlare sitter på stora lager och behöver realisera dessa för att öka likviditeten. Det är också viktigt att ta mer genomtänkta beslut om investeringar och sänka kostnadsmassan på sikt.

För att driva e-handel i sämre tider ger Pelle och Jojje konkreta tips, inklusive att ha full koll på siffror och KPI:er, se över kostnadskostymen och avtalen, innovera, analysera marknadsföringskanalerna och nyttja kunddatabasen fullt ut.

Pelle betonar också vikten av att satsa på kunderna och kommunicera med dem på ett effektivt sätt. I en tid med minskad köpkraft och hög inflation öppnar det upp flera möjligheter för e-handlare som kan anpassa sig och agera strategiskt.

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Let's talk with Omniarch