Partnerskap för framgång: CFO:n & Head of E-commerce

Du som driver e-handel av betydande storlek har säkert koll på att en CFO och en Head of E-commerce måste arbeta tillsammans som Batman och Robin för att säkerställa företagets framgång och lönsamhet.

Genom att identifiera gemensamma mål och utmaningar inom områden som finansiell strategi, likviditetscykel, marginalanalys, kundanskaffningskostnad och riskhantering, kan CFO:n och Head of E-commerce tillsammans rädda dagen och optimera företagets resultat.

Gemensamma utmaningar och mål inom partnerskapet

1. Övergripande finansiell strategi och kostnadsstruktur

En CFO måste arbeta nära Head of E-com för att förstå hur digitala strategier och investeringar påverkar företagets kostnadsstruktur och finansiella hälsa. Hur ser ni på detta samarbete?

– CFO har ett övergripande perspektiv på affären. Head of E-commerce måste kunna förklara hur finansiella mål ska omvandlas från strategi till taktik. Detta inkluderar områden som digital marknadsföring, teknikstöd, lagerhantering, frakt och kundanskaffningskostnader (CAC) i relation till kundens livstidsvärde (CLV).

2. Kapitalomsättningshastighet och likviditetscykel

Ett nära samarbete mellan CFO och Head of E-commerce är avgörande för att optimera hur snabbt investeringar omvandlas till intäkter. Vilka är era tankar om detta?

– CFO:n bör guida Head of E-commerce kring företagets likviditetscykel och utveckla strategier och taktiker för att hantera olika affärssituationer. Viktiga frågor inkluderar kampanjplanering, lagerhanteringsmål och användning av CLV i beslutsfattande.

3. Täckningsbidrag och marginalanalys

Hur kan en CFO och Head of E-commerce tillsammans optimera produkt- och tjänstemarginaler för att uppnå lönsamhetsmål?

– CFO:n behöver stödja Head of E-commerce i att optimera för både marginaler och vinstbidrag, med hänsyn till kundsegment och marknader. Genom att förstå dessa faktorer kan en Head of E-commerce fatta mer dynamiska beslut.

4. Kundanskaffningskostnad (CAC) och kundens livstidsvärde (CLV)

Hur balanserar ni kostnaden för att förvärva nya kunder med det långsiktiga värde de genererar?

– Det är viktigt att CFO och Head of E-commerce är synkade i hur dessa mått beräknas och används i beslutsfattande. Detta säkerställer att strategiska planer baseras på robusta data och att det inte optimeras mot ett specifikt värde på bekostnad av t.ex. lönsamhet och kassaflöde.

5. Dataanalys och insikter för beslutsfattande

Hur kan ni säkerställa att datadrivna insikter används effektivt i beslutsfattandet mellan CFO och Head of E-commerce?

– Data måste delas och analyseras över avdelningar för att bryta ner silos och säkerställa att beslut fattas på en helhetsförståelse av företagets situation. En CFO tillför insikter om kassaflöde mm medan en Head of E-com adderar data om trafik, annonsering och försäljning.

6. Riskhantering och scenarioplanering

Hur identifierar och hanterar ni potentiella risker, och hur utvecklar ni planer för olika framtida scenarier?

– CFO och Head of E-commerce bör arbeta tillsammans för att identifiera risker och utveckla strategier för att hantera dem. Detta inkluderar att planera för marknadsförändringar, teknologiska risker och finansiella utmaningar.

– Marknadsförändringar kan vara förändringar i kundbeteende och lagstiftning som ens verksamhet lyder under. Teknologiska risker kan vara något så enkelt som en kraschad e-handelssajt (oplanerat eller behov av investering intill förväntad hög belastning). Finansiella risker kan exempelvis vara ränteförändringar eller investerarstöd.

– Vidare och mer verksamhetsnära så kan riskhanteringen komma till användning i frågor kopplade till den dagliga affärens förverkligande, att inköpen slår fel, att man överinvesterat, tagit dåliga lån eller att likviditeten tryter.


Jessica Soto Romero är CFO för Root Digital Group, den bolagsgrupp i vilken Omniarch ingår och när det gäller målsättning och ansvarsfördelning förklarar Jessica att en CFO ofta sätter de övergripande målen för företaget och utifrån dessa övergripande mål formulerar varje avdelning sina egna specifika mål.

Hon betonar att det ofta är en ständig passning och anpassning, vilket innebär att CFO kontinuerligt följer upp med avdelningarna, för att säkerställa att målen uppnås och justeras vid behov för att möta förändrade affärsförhållanden.

På tal om vilka KPI:er som är relevanta att förenas med en Head of E-commerce kring och där en Head of E-com med huvudet på skaft värderar upp attributionsfria KPI:er såsom Gross Margin och Gross Profit, förklarar Jessica vidare att inom detaljhandeln är det vanligt med starkt fokus på Gross Profit (GP).

– Detta leder ofta till diskussioner kring suboptimering, såsom att kapital binds upp för att sänka inköpspriser och därigenom öka GP.

Dock, påpekar Jessica, är det hennes erfarenhet att en CFO har ett starkare fokus på EBITDA, eftersom detta mått ger en mer holistisk bild av företagets finansiella hälsa.

Jessica Soto Romero betonar vidare vikten av nära samarbete och ständig dialog mellan CFO och Head of E-commerce för att driva företagets digitala utveckling och lönsamma tillväxt. Detta samarbete möjliggör en bättre förståelse för varandras roller och främjar en gemensam strategi för att uppnå företagets långsiktiga mål.


För dig som nu vill få fördjupade insikter om ovanstående frågor, hör av dig till David Vallin, partner på Omniarch, via david@omniarch.se

Få vår Gross Margin 1+2+3 CalculatorHitta och skala upp lönsamma segment med GM3

Signa upp dig för vårt nyhetsbrev och få vår GMn-kalkylator i vändande post.
Download our GM1 GM2 GM3 Calculator

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel