Vilka arbetsuppgifter har en E-commerce Manager?

E-commerce managers kan arbeta inom breda roller eller vara avgränsade. Det varierar stort mellan olika bolag. Du arbetar med att upprätthålla och öka försäljningen i företagets digitala kanaler. För att åstadkomma det har du en viss mängd resurser (verktyg, likvida medel, kollegor, underställda, överordnade) att jonglera.

Att arbeta som e-com manager görs ofta på en operativ eller på en strategisk nivå:

  • E-commerce managers på en operativ nivå hanterar den dagliga driften av webbplatsen/e-butiken. Arbetsuppgifter är att man arbetar i CMS:et, lägger in innehåll, kategorier, uppdaterar startsida, sätter prisregler, projektleder förändringar etc. Löpande analys av uppsatta KPIer tillkommer också där man undersöker hur åtgärder påverkade olika nyckeltal uppåt och nedåt osv.
  • E-commerce manager på en strategisk nivå har ett mer övergripande ansvar, ett holistiskt perspektiv på den digitala försäljningen, med resultatansvar och ansvar för den långsiktiga utvecklingen av e-handeln. En försäljningschef för den digitala affären helt enkelt.

I mindre företag där resurserna är begränsade är det vanligt att en e-com managers roll är en hybrid mellan ovanstående.

En vanlig titel för den strategiska rollen är Head of E-commerce, snarare än E-commerce Manager. Det är dessutom inte ovanligt att en E-commerce Manager i större organisationer rapporterar till Head of E-commerce, där den senare har det övergripande ansvaret för team och performance på e-butiken. Head of Ecom-rollen innefattar ofta även rapportering direkt till VD och du kan också ha en plats i företagets ledningsgrupp.

Ibland används titeln Online Store Manager för en mer operativt inriktad yrkesroll som e-commerce manager, som i en fysisk butik kan likställas med den som arbetar som butikschef. När e-handel och marknad är en enda enhet har man ofta en Head of Digital med ansvar för bägge funktioner i organisationen.

Oavsett titel kommer någon i organisationen att ha ett P&L-ansvar (Profit and Loss). Det brukar innefatta försäljningsbudget och kostnadsbudget för exempelvis team, performance marketing, plattform och utvecklingskostnader etc.

Viktigt: Manager i yrkestiteln betyder inte nödvändigtvis att du har en arbetsledande roll. Det kan lika gärna handla om att du är en manager av resurser, att du hanterar resurser. Ditt jobb är att söka verka för en friktionsfri, lönsam och kommersiellt framgångsrik verksamhet med målet att möta eller överträffa uppsatta KPI:er.

E-handel är idag ett mångfacetterat affärsområde och för att hålla det landskapet levande och framgångsrikt behövs E-commerce Managers.

I efterdyningarna av pandemin har efterfrågan på marknaden ökat efter E-commerce Managers. Företag som innan pandemin haft en begränsad eller helt saknat digital handel har nu utvecklat just detta för att bredda sin verksamhet med målet att accelerera sin tillväxt och omsättning.

Sommaren 2021 publicerade vi en lång artikel med kunskap om utbildningen till e-commerce manager. Där medverkade John Larzon, idag e-handelschef på Däckskiftarna Sverige AB i samtalet om att det ställs krav på nyexade att de står på en bred grund. Det innefattar dels förmåga att jobba i olika säljdrivande verktyg men också att man som blivande e-commerce manager ser vikten av att kombinera det operativa med en helhetssyn:

“Den främsta egenskapen hos en e-commerce manager, skulle jag säga är att man är en duktig projektledare. Helt rätt att manager i titeln inte nödvändigtvis betyder att man har en arbetsledande roll. Snarare att man har en välutvecklad förmåga att se saker ur ett holistiskt perspektiv samtidigt som man är en fena på det operativa.”

Och som vi talade om i inledningen finns det en variation i vad en e-commerce managers arbetsuppgifter på daglig basis innefattar. Dels beroende av om man är operativ, strategisk, eller en kombination av de båda.

“När du tittar på rollbeskrivningar är det minst lika viktigt att se till de faktiska arbetsuppgifterna som till organisationen i fråga. Du behöver ta reda på om organisationen redan har specialister eller om det förväntas av dig att svara upp mot hela rollbeskrivningen. Du behöver dessutom se till dig själv, var du passar in i organisationen. Bara för att du har jobbat som e-com manager tidigare betyder det inte att din erfarenhet är en perfekt match hos ett nytt bolag.”

Hitta och skala upp lönsamma segmentGross Margin 1+2+3 Calculator

Ladda ner vår omfattande kalkylator
Free Download GM1 GM2 GM3 Calculator

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel