3 idéer för att lyfta din performance marketing till nästa nivå | Omniarch
Performance Marketing

3 idéer för att lyfta din performance marketing till nästa nivå

Tre idéer för att lyfta din performance marketing till nästa nivå

Vare sig vi vill det eller ej, är betald trafik en viktig del av många retailbolags vardag. Konkurrensen om de populära sökorden ökar månad för månad vilket gör att det är nödvändigt att vässa sina strategier för att säkra framtida lönsamhet. Traditionellt optimeringsarbete är såklart basen i den processen men här kommer tre tips som förhoppningsvis kan ta din performance marketing till nästa nivå:

Spara beteendedata i ditt CRM-system

De flesta retailbolag har idag insett värdet av en kundklubb och därför implementerat ett CRM-system. För att driva en omnikanalsstrategi måste detta givetvis vara implementerat i alla försäljningskanaler. Givet att ditt bolag har detta på plats öppnar sig en spännande möjlighet: Spara ned kunders beteendedata i ert CRM-system (givetvis måste detta anges i medlemsvillkoren som kunden godkänner). Syftet med att göra detta är att skapa möjlighet att matcha köp i fysisk butik mot aktivitet online. En kund som klickar på en adwords-annons kanske inte handlar direkt online utan kanske väljer att genomföra sitt köp i fysisk butik. Google Store Visits kan spåra att kunden faktiskt besöker en butik men kan idag inte ge dig information om denne faktiskt handlar. Genom att spara beteendedata i CRM-systemet kan denna data sedan matchas mot köp i kundklubben. Denna koppling möjliggör en mer komplett bild kring hur dina digitala kampanjer faktiskt presterar och ger möjlighet att fatta bättre underbyggda beslut kring hur dessa kan optimeras.

Matcha data från ERP och CRM med Google Analytics

Google Analytics är på många sätt ett fantastiskt verktyg men det har några klara begränsningar. Den största är förmodligen det faktum att den inte alls spårar vad som händer efter köpet. Att optimera dina kampanjer på top-line är såklart bättre än ingenting alls men för att ta det till nästa nivå behöver man få med även saker som returfrekvens, återköpsfrekvens, marginal, kundlivscykelvärde, etc. Genom att matcha data från ERP och CRM med data från Google Analytics går det att identifiera vilka kanaler som leder till högre respektive lägre prisnedsättningsgrad, returandel eller återköpsfrekvens och på så sätt kunna justera marknadsinvesteringar efter dessa insikter. En kanal som i GA kan verka lönsam kanske visar sig driva en väldigt hög andel returer och då helt plötsligt bli olönsam.

Lägg pengarna på rätt kunder med Justerade budstrategier

En relativt enkel förändring, som kräver minimalt med systemutveckling, är att jobba med  justerade budstrategier. Googles annonsnätverk bygger, som de flesta vet, på en auktionsförfarande där priset du är villig att betala påverkar din synlighet. På en grundläggande nivå justerar man sina bud på olika kategorier av sökord men möjligheterna sträcker sig mycket längre än så. När du satt din grundläggande budstrategi finns möjlighet att jobba med justerade budstrategier, det går exempelvis att anpassa bud baserat på tid på dygnet, veckodag, demografi eller vilken typ av enhet kunden använder. Detta är möjligheter som de allra flesta som jobbar med att driva försäljning online känner till. Men det går faktiskt att ta detta till ytterligare en mer avancerad nivå: genom att använda remarketing listor, Google kallar verktyget för Remarketing Lists for Search Ads. Väl implementerat ger det dig möjlighet att justera dina budstrategier på kunder som till exempel besökt din sajt. Denna möjlighet gör att du kan öka sannolikheten att fånga upp kunder som tidigare gjort research och som nu ligger närmare ett köpbeslut.

Har du fler tips och idéer eller vill du bolla något kring ovanstående? Tveka inte att kontakta oss på Omniarch.

Hans Edlund har över tio års erfarenhet av att driva försäljning i en digital värld inom såväl B2B som B2C. Är senior konsult på Omniarch AB med ansvar för Omniarch Asia. Omniarch hjälper bolag att växa sin affär genom digitalt förändringsarbete.

Hans Edlund

Hans Edlund