Casall Sport

Case
Casall
Casall

Vårt uppdrag

 • Fokusområden

  E-com, kravställning, trafikanskaffning.

 • Våra roller

  Digital strateg, ansvar för affärsutveckling.

Vi kom in på Casall för att hjälpa dem att sätta grunden för nästa generation av deras e-handel. Casall stod på en bra grundnivå som varumärke och målbilden under arbetet har varit att stärka hela infrastrukturen samt taktiken för att den digitala affären ska kunna stå för stora delar av Casalls försäljningsvolymer. För att åstadkomma detta har vi bidragit med:

 • Djupgående insiktsarbete inom alla områden, från kundanskaffning till CRO och kundbas.
 • Strategisk e-handelsutveckling utifrån ett både kommersiellt fokus och infrastrukturellt.
 • Kravställning och upphandling av byrå för performance marketing samt implementationspartner för Litium.
 • Kopplat till performance marketing såg vi över dispositionen av spenden och allokerade om för att uppnå högre utväxling med samma budget. Detta gjorde vi genom noga analys och tester för att säkerställa resultat.
 • Projektplanering och flytt av site från en implementationspartner till en annan.
 • Projektplanering av versionslyft och omstrukturering av infrastruktur på Litium med omkringliggande system tillsammans med Casall och vald Litium-partner.

För att lyckas med arbetet har vi haft en tight dialog med Nanna Hedlund och optimerade arbetet under hela projektet. Detta för att uppnå bästa resultat. Vi har nu lämnat över med varm hand till Martin Hanner som har tagit rollen som E-handelschef.

Framgångsfaktorer

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi brinner för målmedveten affärsutveckling i en digital värld och hjälper dig att växla upp genom välbeprövade strategier. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka in ett möte, så berättar vi mer!

Kontakta Omniarch