Cellbes

Case
Cellbes x Omniarch
Cellbes x Omniarch

Vårt uppdrag

 • Fokusområden

  Byte av e-handelsplattform, e-handelsorganisation, marketing automation, CRM, utveckling av nya kanaler inklusive marketplace, content-optimering, upphandling av DAM, KPI-ramverk och datavalidering.

 • Våra roller

  Growth Manager, Retention Manager, Digital Content Coordinator, Project Lead, Quality Assurance Lead, Analytics Lead, Marketplace Lead.

Omniarch har på många områden verkat för att förvandla Cellbes från ett postorderföretag till ett renodlat e-handelsbolag. Vi har tillsammans med Cellbes nya kommersiella enhet skapat tydligare roller inom organisationen och upprättat nya arbetsprocesser för att förtydliga och effektivisera samarbeten såväl internt som externt.

I uppdraget ingick även att projektleda och koordinera utveckling av dataanalys och tracking för att skapa förutsättningar för datadrivna beslut i strategiska och operativa frågor. Vårt uppdrag innefattade dessutom ett helhetsansvar i att projektleda och kvalitetssäkra lanseringen av en ny e-handelsplattform på Cellbes samtliga nio marknader. Vår styrning av projektet möjliggjorde en friktionsfri lansering som skapade goda förutsättningar för fortsatt global expansion.

Nyckelaspekter

 • Lansering av ny e-handelsplattform:

  Den nya plattformen gav Cellbes förbättrade möjligheter att bedriva en effektiv ehandel. Plattformen möjliggjorde en bättre kundupplevelse, snabbare processer för uppdatering av content, publicering av kampanjer mm.

 • Optimering av användarupplevelsen:

  Löpande konverteringsoptimering genom analys, A/B tester och implementering av förbättringsåtgärder.

 • Förbättrade processer och ramverk:

  Uppsättning av nya processer och ramverk för att effektivisera verksamheten internt och externt.

 • Datadrivna beslut:

  Utveckling av KPI-rapport för e-handeln med fokus på actions/resultat. Införande av A/B-testprocess för att ta datadrivna beslut gällande konverteringsoptimering. För optimering av trafik, kampanj och marknadsmix togs nya rapporter fram med fokus på ny kund, kundanskaffningskostnad, täckningsbidrag efter rörliga kostnader (GM3) och kundvärde (CLV).

 • Organisationsutveckling:

  Genom förtydligade roller, utveckling av samarbete mellan avdelningar och marknader samt förstärkning med expertroller synliggjordes ansvar/mandat och ett större ägandeskap kunde tas av medarbetare.

Kristina Hermansson, Marknadschef Cellbes

”Vi är stolta över vårt arv som postorder bär med sig och tog tillsammans med Omniarch modiga kliv i vår transformationsresa till att bli ett e-handelsbolag. Vi har också utmanat gamla sanningar och förverkligat flera av våra visioner om att även framgent förbli favoriten i garderoben för många kvinnor och män, såväl i Sverige som på våra marknader ute i Europa.”

Kristina Hermansson

CMO Cellbes

Fler case:

Ellos

Omniarch CASE: Ellos / Zalando
Omniarchs specialister på marknadsplatser hjälpte Ellos att säkra lönsamhet i försäljning på Zalando.Till caset

MQ Marqet

Omniarch x MQ Marqet
Vårt uppdrag är att stärka den digitala närvaron och hjälpa MQ Marqet på sin digitala tillväxtresa. Detta genom att leda och ansvara för MQs digitala tillväxt med både operativt och strategiskt helhetsansvar för eCom-avdelningen.Till caset

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel