Case: Cellbes

Omniarch CASE: Cellbes

”Vi är stolta över vårt arv som postorder bär med sig och tog tillsammans med Omniarch modiga kliv i vår transformationsresa till att bli ett e-handelsbolag. Vi har också utmanat gamla sanningar och förverkligat flera av våra visioner om att även framgent förbli favoriten i garderoben för många kvinnor och män, såväl i Sverige som på våra marknader ute i Europa.”

Fokusområden

Byte av e-handelsplattform, e-handelsorganisation, marketing automation, CRM, utveckling av nya kanaler inklusive marketplace, content-optimering, upphandling av DAM, KPI-ramverk och datavalidering.

Våra roller

Growth Manager, Retention Manager, Digital Content Coordinator, Project Lead, Quality Assurance Lead, Analytics Lead, Marketplace Lead.

Vårt uppdrag

Omniarch har på många områden verkat för att förvandla Cellbes från ett postorderföretag till ett renodlat e-handelsbolag. Vi har tillsammans med Cellbes nya kommersiella enhet skapat tydligare roller inom organisationen och upprättat nya arbetsprocesser för att förtydliga och effektivisera samarbeten såväl internt som externt.

I uppdraget ingick även att projektleda och koordinera utveckling av dataanalys och tracking för att skapa förutsättningar för datadrivna beslut i strategiska och operativa frågor. Vårt uppdrag innefattade dessutom ett helhetsansvar i att projektleda och kvalitetssäkra lanseringen av en ny e-handelsplattform på Cellbes samtliga nio marknader. Vår styrning av projektet möjliggjorde en friktionsfri lansering som skapade goda förutsättningar för fortsatt global expansion.

Framgångs
faktorer

 • Lansering av ny e-handelsplattform:

  Den nya plattformen gav Cellbes förbättrade möjligheter att bedriva en effektiv ehandel. Plattformen möjliggjorde en bättre kundupplevelse, snabbare processer för uppdatering av content, publicering av kampanjer mm.

 • Optimering av användarupplevelsen:

  Löpande konverteringsoptimering genom analys, A/B tester och implementering av förbättringsåtgärder.

 • Förbättrade processer och ramverk:

  Uppsättning av nya processer och ramverk för att effektivisera verksamheten internt och externt.

 • Datadrivna beslut:

  Utveckling av KPI-rapport för e-handeln med fokus på actions/resultat. Införande av A/B-testprocess för att ta datadrivna beslut gällande konverteringsoptimering. För optimering av trafik, kampanj och marknadsmix togs nya rapporter fram med fokus på ny kund, kundanskaffningskostnad, täckningsbidrag efter rörliga kostnader (GM3) och kundvärde (CLV).

 • Organisationsutveckling:

  Genom förtydligade roller, utveckling av samarbete mellan avdelningar och marknader samt förstärkning med expertroller synliggjordes ansvar/mandat och ett större ägandeskap kunde tas av medarbetare.

Cellbes AB grundades 1954 och är idag ett e-handelsbolag med egna webbplattformar och försäljning i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Tjeckien, Slovakien och Polen. Försäljning sker även genom B2B till butiker i Sverige, Finland och Grekland.

Cellbes säljer kläder, skor, accessoarer och heminredning. 98% av försäljningen sker direkt till privatkunder genom Cellbes egna webbplattformar. Resterande försäljning sker genom B2B till cirka 130 privatägda butiker i Sverige, Finland, Danmark och Grekland, där försäljning till slutkonsument sker i butik eller genom e-handel. Cellbes säljer främst egendesignade kläder men även 41 externa varumärken. Under 2020 hade Cellbes drygt 490 000 kunder.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se