Cervera | Omniarch

Vårt uppdrag

Vi har i en operativ roll varit drivande i Cerveras digitala utveckling och tillväxt senaste åren. Vårt arbete har bland annat innefattat digital marknadsföringsansvarig, digital affärsutveckling samt projektledning.

Framgångs
faktorer

Förbättrad kundupplevelse

Analys och utveckling av deras e-handel för en förbättrad kundupplevelse.
.

En digital tillväxtresa.

Gjorde nödvändiga justeringar i marknadsföringsmixen för att öka besökare och försäljning avsevärt.

Effektivisering av utvecklingsteam

Satte upp tydliga arbetsprocesser och rutiner för att effektivisera utvecklingstakten av e-handeln. På så sätt kunde vi skala upp och rulla ut projekt i snabbare takt för en lägre kostnad.

Cervera-omniarch

Omniarch har varit starkt bidragande till Cerveras digitala utveckling och tillväxt de senaste åren. Ett starkt driv, hög kompetens och en positiv inställning är egenskaper som jag värderar och som Omniarch bidragit med i hög klass.

– Johan Junehed,
CEO Cervera

Träffa
oss!