Case: Hemköp

Hemköp - Omniarch CASE

Hemköp har under 2020 sett en markant ökning av intresset att handla mat online, samtidigt som våra butiksmedarbetare gör ett fantastiskt jobb i att möta kundernas önskemål i butik. Vi tror på kombinationen med butik och e-handel och tar nu hjälp av Omniarch och deras gedigna erfarenhet av att driva tillväxt i e-handeln ur ett omniperspektiv.

Fokusområden

Processer och arbetsmetodik, KPI och målsättningar, digital marketing, omnikanal samt tillväxtstrategier.

Våra roller

Vi arbetade med Hemköp i deras digitala tillväxtresa, inom strategiska och operativa delar samt med marknadsföring.

Vårt uppdrag

Vi har i en strategisk roll och operativ roll varit drivande i Hemköps digitala utveckling och tillväxt.

Vårt arbete innefattade från start en analys av Hemköps digitala positions nuläge inkluderat deras plattform, digital marknadsföring och logistik samt varuplanering. Utifrån den digitala analysen har vi agerat på kärnområden, så kallade flaskhalsar för att maximera både en kort och långsiktig effekt.

Framgångs
faktorer

  • Digital tillväxtresa

    En stor outnyttjad digital potential förvandlas till en stark digital tillväxtresa genom satta processer, arbetsmetodiker och tvärfunktionella samarbeten mellan avdelningar (omnichannel-fokus).

  • Struktur

    Optimerad arbetsmetodik för e-comteam samt mot organisation.

  • Försäljning

    Skapa grunden för en bra försäljning i analys och optimering av kundresan (konvertering) och besökare (marknadsföringsmix). Upprättande av ett framgångsrikt performance marketing-program och arbete med att öka lönsamheten.

Hemköp är en dagligvarukedja på framväxt, med ca 200 Hemköp-butiker över hela Sverige. Hemköp är en del av Axfood AB.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se