Hemköp | Omniarch CASE

Case: Hemköp

Fokusområden: Processer och arbetsmetodik, kpi och målsättningar, digital marketing, omnikanal samt tillväxtstrategier.

I vår roll som: Vi hjälper Hemköp i deras digitala tillväxtresa, inom strategiska och operativa delar samt med marknadsföring.

Vårt uppdrag

Vi har en operativ och strategisk roll varit drivande i Hemköps digitala utveckling och tillväxt. Vårt arbete innefattade från start en analys av Hemköps digitala positions nuläge inkluderat deras plattform, digital marknadsföring och logistik samt varuplanering. Utifrån den digitala analysen har vi agerat på kärnområden, så kallade flaskhalsar för att maximera både en kort och långsiktig effekt.

Framgångs
faktorer

Digital tillväxtresa

En stor outnyttjad digital potential förvandlas till en stark digital tillväxtresa genom satta processer, arbetsmetodiker och tvärfunktionella samarbeten mellan avdelningar (omnichannel-fokus).

Struktur

Optimerad arbetsmetodik för e-comteam samt mot organisation.

Försäljning

Skapa grunden för en bra försäljning i analys och optimering av kundresan (konvertering) och besökare (marknadsföringsmix). Upprättande av ett framgångsrikt performance marketing-program.

Omniarch Case: Hemköp

Hemköp har under 2020 sett en markant ökning av intresset att handla mat online, samtidigt som våra butiksmedarbetare gör ett fantastiskt jobb i att möta kundernas önskemål i butik. Vi tror på kombinationen med butik och e-handel och tar nu hjälp av Omniarch och deras gedigna erfarenhet av att driva tillväxt i e-handeln ur ett omniperspektiv.

– Ted Bergström, marknadschef,
Hemköp

Träffa
oss!