Case: Mini Rodini

Vi insåg tidigt att framtidens tillväxt låg i vår egen e-handel och under 2018 samt 2019 ökade vi våra investeringar i såväl teknik som vårt sätt att arbeta. Tillsammans med Omniarch har vi genomfört en total omställning med en fantastisk tillväxt och utveckling. Omniarchs expertis inom e-handelstillväxt har varit helt avgörande för oss i vårt arbete till att bli ett digitalt drivet varumärke. Vi är mycket nöjda och vi ser fram mot fortsatt samarbete.

Fokusområden

Vi har under två år förvandlat e-handeln till att bli bolagets snabbast växande och mest lönsamma försäljningskanal.

Våra roller

Tillförordnad e-handelschef.

Vårt uppdrag

På en allt mer konkurrensutsatt och digitaliserad marknad behövde Mini Rodini hitta sätt att snabbt vitalisera och skala upp sin e-handel.

Vi har över en period på två år varit med och drivit en total förvandling av e-handeln. Från att ha varit en marginell försäljningskanal till den snabbast växande och mest lönsamma affärsdelen. Resultatet omfattar mer än en fördubbling av omsättning och lönsamhet.

Fokusområden:

 • Uppsättning av strategi, målsättningar och KPI-ramverk.
 • Undanröjande av konverteringshinder (CRO).
 • Uppskalning av performance marketing.
 • Närvarande ledarskap, som team lead för e-comavdelningen och i samarbetet med marknadsavdelning, logistik och kundservice.
 • Införande och upphandling av CRM.

Framgångs
faktorer

 • Nära samarbete

  Genom direkt dialog med såväl det operativa teamet som beslutsfattare, hittades förbättringsområden som snabbt kunde implementeras och följas upp.

 • Datadrivna beslut

  Förutsättningar för datadrivna beslut baserat på trafikdata, marknadsföring och försäljningsdata skapades genom nya KPI-ramverket och nya processer för rapportering. Det skapade snabbare tillväxt genom optimering utifrån rörelsemarginal.

 • Individuella målsättningar

  Tydliga målsättningar för varje medlem i teamet där varje specialist rapporterar på, och drar slutsats på sina nyckeltal, gjorde att nya möjligheter kunde identifieras samtidigt som andra möjligheter kunde konkretiseras.

Mini Rodini är ett ledande varumärke inom hållbara och ekologiska barnkläder. Med sina unika prints och sin passion för hållbarhet, såväl miljömässig, etiskt och socialt, har man sedan starten 2006 utvecklats till ett globalt varumärke med försäljning i +35 marknader.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se