Case: Nordiska Kompaniet

Omniarch CASE: Nordiska Kompaniet NK

Omniarch som samarbetspartner i vårt arbete med att successivt rulla ut NK:s e-handel har gett oss en enorm trygghet. Deras djupa kompetens inom en mängd olika områden har bidragit till att vi snabbare har kunnat fatta bättre beslut.

Fokusområden

E-com, UX, Marketplace, Digital marknadsföring.

Vår roll

E-handelsansvarig.

Vårt uppdrag

Leda och utveckla delar av organisationen för NK.se samt projektleda omställningen till att arbeta målinriktat och konverteringsoptimerande med den digitala marknadsföringen. Vidare ansvar för fortlöpande optimering av kundupplevelse, verktyg, rapporter och processer.

Framgångs
faktorer

  • Vana av att leda e-handelsorganisation

    Tack vare lång erfarenhet av att jobba inom digitalt mogna organisationer kunde vi snabbt identifiera behovet av förändringar i vissa arbetssätt, kommunikation och ansvarsområden. NK:s e-handelsorganisation ökade därigenom effektiviteten samt fick ett tydligare kundfokus inom e-handel.

  • Rik branschkunskap

    Detaljkunskaper inom PIM-arbete och erfarenheter av att arbeta med en Marketplace-setup var till stor hjälp i arbetet med att förstärka NK:s mångfacetterade e-handelslösning.

  • Samverkan med stakeholders

    Med kundperspektivet i fokus och tack vare erfarenheter från flera partners med försäljning både via e-handel och butik, kunde vi snabbt identifiera justeringar för att knyta ihop helhetsupplevelsen.

NK, Nordiska Kompaniet, Sveriges kanske mest ikoniska varuhus är synonymt med service och varumärken i världsklass. Arbetet med att digitalisera erbjudandet pågår för fullt och hösten 2020 lanserades de första avdelningarna på e-handeln.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se