Case: Office Depot

Omniarch CASE: Office Depot

Tack Omniarch. Många bra insikter ur ett kundperspektiv att agera på. Bra jobbat!

Fokusområden

E-handelsstrategi, konverteringsoptimering och digital marknadsföring.

Våra roller

E-handelsstrateg, CRO-specialist.

Vårt uppdrag

Genomlysning av den digitala kundresan från sökresultat och annonser, till sajt, sortiment, kampanjer, leverans och kundservice. Leverans i workshopformat i form av ett 50-tal åtgärdspunkter med prioritering och nyckelaktiviteter.

Framgångs
faktorer

  • Förståelse för affären

    En stor del av Office Depots e-handel drivs i form av försäljning B2B med all den komplexitet det innebär i form av prisstrukturer och kundunik sortimentsstyrning. I vårt arbete tog vi avstamp från dessa förutsättningar och tryckte på de förbättringsområden och möjligheter som gick att lösa utan att ändra den grundläggande affärslogiken.

  • Högt i tak

    I direkt dialog med kundens kompetenta team kunde idéer snabbt valideras och prioriteras. Kundens strategi och detaljkunskap kompletteras därmed på ett effektivt sätt med Omniarchs oberoende expertperspektiv ”utifrån – in”.

  • Kundperspektiv

    Med ghost shopping som metod får vi rätt fokus i förändringsarbetet. Allt börjar och slutar med kunden.

Office Depot är en marknadsledande leverantör av kontorsvaror. Med ett 40-tal butiker och en stark handel driver man en miljardomsättning på den svenska marknaden. Varumärket Office Depot grundades 1986 i USA och finns i mer än 50 länder.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se