Butiks- vs konsumentlogistik: 6 skillnader

Författare: Martin Jungerts, Senior Consultant Logistics & Supply Chain Management.

Det finns en kunskapstörst om skillnaderna mellan butikslogistik och konsumentlogistik. Etablerade strukturer och arbetssätt är uppe för diskussion; vad kan vi behålla och var behöver vi tänka i nya banor? Hur ska vi vrida logistiken mot framtidens konsumtionsmönster och förbli lönsamma?

Förståelse är första steget till förändring, och därför är det viktigt att förstå både att och varför e-handelslogistik är mer komplext och kan kosta mer än butikslogistik. För er logistikchef kanske detta är självklart, men för den traditionella butikskedjan som är mitt inne i en omställning är det viktigt att hela ledningen förstår.

1 – Produktiviteten är lägre

Trots samma totalvolym tar det längre tid att plocka och skicka 100 st ehandelsordrar med tre artiklar per paket. Detta jämfört med tre butiksordrar med 100 artiklar per sändning. Dessutom ökar antalet totala orderrader eftersom andelen unika artiklar per order är betydligt högre. Det innebär totalt sett fler plock, fler förflyttningar, mer sortering och mer packning jämfört med butikslogistik.

Ni behöver alltså planera för antingen mer resurser eller investera i produktivitetshöjande åtgärder för att hantera samma volymer. Ett vanligt scenario är att detta behöver kombineras genom att resursplanering sker jämte investering i produktivitet. Investeringsbehoven kan vara inom plockautomation, sorteringsautomation eller förpackningsautomation.

Det kan även finnas ett behov av att investera i optimerad batchningslogik, batchplock, ABC-analys eller frekvenslagerläggning.

2 – Volatiliteten och försäljningstopparna är högre

Försäljning i butik kräver att kunden tar sig dit. Eftersom alla kunder inte kan ta sig till butiken samtidigt blir försäljningen under en kampanjperiod jämnare fördelad över flera dagar.

Avståndet till datorn/mobilen är kortare och därför är e-handelsförsäljning mer koncentrerad till första dagen på kampanj eller dagen då nyhetsbrev/erbjudanden mailas ut. Därav blir även belastningen på ditt centrallager mer ojämn.

Utöver investeringar i produktivitet behöver ni alltså även se över hur ni kan öka er flexibilitet.

3 – Möjligheten att proaktivt jämna ut belastning är lägre

Inför en större kampanj i butik kan varor skickas ut i god tid över en längre tidsperiod. Butikslager kan på så sätt proaktivt och successivt höjas utan att ditt centrallager behöver gå på knäna.

E-handelsordrar kan du inte plocka i förväg, utan hela peaken måste hanteras reaktivt. Givetvis kan du vidta förberedelser på ditt lager, men själva plocket måste ske utifrån kundorder.

4 – Felplock drabbar en betalade kund

Att plocka fel artiklar vid påfyllnad till butik är givetvis inte bra. Det kan leda till oönskade ”hål i hyllan” i butiken med missad försäljning som konsekvens. Butikernas säkerhetslager kan förhoppningsvis absorbera saknade varor och den från centrallagret felaktigt levererade varan kan säljas trots missen.

Att plocka fel i en e-handelsorder är dock katastrofalt. Felplocket drabbar direkt en betalande slutkund och det kommer garanterat att leda till missnöje. Vilket triggar kostnader för kundservice och returer.

5 – Logistiken blir en del av kundupplevelsen

Kanske uttjatat vid det här laget, men ack så viktigt att tänka på. Dålig logistik till butik kan vara nog så frustrerande och leda till missad försäljning. Men dålig logistik till en e-handelskund innebär alltid ett brutet kundlöfte.

6 – Centrallagret måste börja hantera returer effektivt

E-handelns returer är kanske som bekant högfrekventa, vissa branscher mer “utsatta” än andra. Vi skriver “utsatta” eftersom after-sales kan och bör bedrivas mot lönsamhetsmål. Det är en service gentemot kunden.

Returer och dess hantering samt grad av lönsamhet är ett hett ämne inom e-handeln. På en global nivå är det dagligen varor för många miljarder som rör sig från kunderna tillbaka till säljaren.

Den traditionella butikskedjan har kanske ingen central returprocess alls (allt har hanterats i butik) och stora förändringar behöver därför göras redan innan returflödet fylls med paket. Felaktigt designade processer för returhantering kan med lätthet äta upp tunna marginaler.

Hitta och skala upp lönsamma segmentGross Margin 1+2+3 Calculator

Ladda ner vår omfattande kalkylator
Free Download GM1 GM2 GM3 Calculator

Redo att växla upp?
Vi hjälper dig!

Vi är passionerade inför att se, möta och hjälpa dig med dina digitala utmaningar. Ta del av våra beprövade strategier och få hjälp att växa till nya höjder. Vill du vara en del av vår framgångsresa? Boka ett möte så berättar vi mer!

Tala med Omniarch - tillväxtbyrå för E-handel