7 avgörande KPI:er för e-handel

Repetition är kunskapens moder och därför bjuder vi på återigen på ett par rejäla nävar med KPI:er – nyckeltal för dig som vill växa din e-handel åt rätt håll och för att motverka utmaningar när de uppstår. Tips: Vi har förutom allt trevligt nedan även en KPI-mall som kan automatiseras för att få en nära realtidskoll på KPI:erna.

KPI-mallen får du i din inbox + några uppföljande tips om hur du kan få din data att jobba åt dig:
Hämta hem Omniarchs KPI-mall för e-handelschefer.

Konverteringsgrad

Antal transaktioner genom antal sessioner och en KPI som återkommer som mätvärde på egentligen alla kanaler genom vilka som kunder anländer e-butiken för att handla. Konverteringsgrad är en komplex KPI som påverkas av multipla orsaker som efterfrågan på marknaden, säsong, användarupplevelse, webbprestanda, kvalitet på anskaffad trafik, kampanjer och hur väl prissättning rimmar med kundens förväntningar. Dimensionen man oftast analyserar handlar främst om device (mobil, desktop) och steg i kundresan, men också självklart trafikkanal, kampanj, produktgrupp, kundgrupp och marknad.

Discount rate

Försäljning genom listpris av sålda varor. Grad av rabatt helt enkelt. En KPI som ger indikation på hur mycket prisnedsättning som behöver användas för att nå t.ex. försäljningsmål. Indikerar hur stark efterfrågan är och hur väl marknadsföring samt sortiment fungerar.

Net Revenue

Nettointäkt innan returer. Kan mätas inklusive eller exklusive moms. Variationer i försäljning beror självklart på efterfrågan och erbjudandet som tas till marknaden vid en given tidpunkt. Mäts oftast YoY för att rensa för säsongsvariationer, eller föregående period för att mäta hur en specifik förändring har påverkat utfallet.

Return rate (returgrad)

Antal returer genom antal order. En KPI som alla e-handlare är välbekanta med. Vissa branschaktörer mer än andra. Mäts oftast mot perioden då ordern lades. Betyder en eftersläpning innan returgraden kan fastställas. För att fastställa ett resultat (marginal) kan du använda föregående års värde.

New customers

Nykundsanskaffning, förstagångsköpare, kunder som inte finns i databasen sen tidigare. Den KPI som är den tydligaste indikatorn på hållbar tillväxt är inflödet av nya kunder. KPI:n kan analyserar i dimensioner såsom marknad, produkt, kategori, demografi och prisnedsättning. New customers är grunden i CAC vs LTV-kalkylen.

Returning customers

Befintliga kunder, återkommande kunder, kunder som finns i databasen sen tidigare. Insikter att dra lärdom från för returning customers är att de oftast har en mycket lägre aktiveringskostnad jämfört med nya kunder. En hälsosam affär bör på sikt ha 30-40% återkommande kunder. Kostnaden för aktiveringen av återkommande kunder bör mätas mot en egen budget (CRM) skild från övriga budgetar (branding och nykundsanskaffning). Återkommande kunder kan och bör också läsas i segment, dimensioner som snittordervärde, returgrad och prisnedsättning för att identifiera lönsamma (högt ordervärde, låg prisnedsättning och låg returgrad) vs olönsamma kunder.

Total Ad Spend

Annonskostnad dvs hur mycket pengar ni spenderar på annonser. Vanliga kanaler är Facebook Ads, Google Ads och ersättning till affiliates samt kostnader kopplade till influencers. KPI:n används för att analysera kostnad per ny kund. Realtidsdata kan fås genom integration med annonsplattformarnas API:er mot t.ex. Google Analytics. OBS: KPI:n bör analyseras per kanal, marknad och kundgrupp.

Utökad kostnadsfri kunskap om KPI:er för e-handel:
Registrera dig och få en PDF med ovanstående
+ ytterligare 5 KPI:er förklarade
+ E-handelschefens hemligheter avslöjade
(vad du gör när en KPI går upp eller ner).