Case: Holdit

Omniarch CASE: Holdit

”Det har varit en intensiv vår på många vis och den setup vi har med Omniarch har visat sig vara mycket värdefull. Vi har landat många projekt och står nu starkare än någonsin tidigare, med en för ambitionsnivåerna matchande organisation.”

Fokusområden

Affärsutveckling, återförsäljarstrategi, projekthantering, e-commerce, trafikanskaffning (SEO, affilitate mm).

Våra roller

Affärsutvecklare och strategiskt bollplank.

Vårt uppdrag

Omniarch har tillsammans med Holdits team arbetat med vad en tidigare Digital Assessment påvisade vara områden för optimering samt affärsmöjligheter.

I uppdraget ingick att i rollen som strategiskt bollblank bidra med rådgivning och best-practice för implementation av Omniarchs DA. Exempel på fokusområden: Utveckling av ett affärsutvecklingsforum baserad på en konceptuell prioriteringmatris. Strategiskt stöd vid bedömning, beslut och prioritering av externa samarbetspartners initiativ till affärsutveckling. Bistå arbetet med Holdits strategi för återförsäljare.

Framgångs
faktorer

  • Prioritering av projekt

    Utifrån DA samt internt arbete har vi sammanställt Holdits potentiella projekt utifrån en SEE THINK DO CARE-modell. I ett gemensamt affärsutvecklingsforum har vi tillsammans med kunden prioriterat aktuella projekt samt agerat bollplank i projektens genomförande.

  • Strategisk kompetens

    Med vår långa erfarenhet av att hjälpa varumärken att växa sin D2C-affär online, har vi kunnat stötta Holdit i sina strategiska vägval.

  • Know-how inom e-handel och digital marknadsföring

    Eftersom vi har gjort liknande resor många gånger förut vet vi vilka vägar som fungerar, vilka bitar som måste vara på plats, vilka system som levererar bäst resultat och vad de ska kosta. Med affärsutvecklingsforumet som bas har vi löpande kunnat överföra denna kunskap till Holdit.

Holdit erbjuder trendiga mobilaccessoarer med en klassisk skandinavisk design där hållbarhetsaspekten alltid finns med under hela processen. Bolagets huvudkontor är beläget i Varberg i en så kallad ”Green Building” som sparar upp till 25% mer energi än en vanlig byggnad. Holdit arbetar också aktivt med att införliva uppförandekoder i leverantörsledet och en transparens kring arbetet med att hitta hållbara och innovativa material till sina produkter.

Träffa oss / Kontakt

letstalk@omniarch.se