Life | Omniarch

Vårt uppdrag

Life-koncernen har över 140 butiker och webbutiker i respektive land dvs Norge, Danmark och Sverige. Ambitionen är att öka sin digitala försäljning kraftigt inom de närmaste 3 åren.

• Vara kommersiellt ansvarig för Online Sales SE
• Teamansvarig för det svenska Online Teamet
• Följa upp försäljning och löpande konverteringsoptimering
• Löpande arbeta med trafikdrivande åtgärder för SEO/SEM
• Analysera trafik och data och ta actions för att förbättra kundupplevelsen
• Löpande arbeta med kundbeteende/upplevelse UX
• Driva löpande förbättringsarbete inom ansvarsområdet

Nyckelresultat

• Förbättra försäljning mot föregående år
• Öka viktigaste KPI:er dvs Konvertering, Trafik, Snittorder och Försäljning
• Skapa tätare samarbeten med övriga avdelningar
• Driva Utvecklingsfrågor och Förvaltningsfrågor

Framgångs
faktorer

Bättre kommunikation mellan avdelningar / knowledge sharing

Tätare avstämning och kunskapsdelning till Kategori och Finance. Optimering av Dagsbudget, Månadsbudget samt KPI:er för E-com och Finance att gemensamt följa upp och utvärdera. Tätare samarbeten med Lagret. Djupare kunskapsdelning till teammedlemmar och andra avdelningar.

Driva försäljning

Kraftigt ökad försäljning i flera trafikdrivande kanaler genom optimering och uppföljning samt initierat nya samarbetspartners.

Tydligare struktur

Skapat en ny grogrund för att jobba mer effektivt och strukturerat, både internt samt externt. Optimerat arbetsmetodik för e-comteam samt mot organisation.

Omniarch har varit delaktiga i att utveckla e-handeln på Life och har bidragit till att skapa tillväxt. De har varit bra på att tydligt följa upp och informera vilket gjort det lätt att följa deras arbete. Jag kan varmt rekommendera Omniarch.

– Paulina Lundström,
Sverigechef Life Europe

Träffa
oss!