PDF: Hur du agerar när 12 för e-handel relevanta KPI:er ökar och minskar | Omniarch

PDF: Hur du agerar när 12 för e-handel relevanta KPI:er ökar och minskar

Vi har ett oerhört detaljerat KPI-ramverk på intranätet, sprängfyllt med värdefulla insikter och åtgärdsförslag om vad man bör göra när KPI:er går upp eller ned. Idag ger vi bort ett dussin av de insikterna till dig – Happy Growth!


3 av 12 insikter om KPI:er för e-handelschefer:

1) Discount rate

“Vid ökning: Negativt kundbeteende (kunden väntar på rabatt) behöver motverkas. Samtidigt slår förändringar (mindre rabatter) direkt på försäljning, tillväxt och antal nya kunder. Dessa negativa effekter behöver kompenseras…”

Omniarch: Discount Rate

2) Returning customers

“Insikter att dra lärdom från för returning customers är att de oftast har en mycket lägre aktiveringskostnad jämfört med nya kunder. En hälsosam affär bör på sikt ha 30-40% återkommande kunder.”

3) Cost of Acquisition

“CAC kan användas som det övergripande måttet på hur bra marknadsmixen och i förlängningen marknadsavdelningen har levererat. I kombination med CLV…”

CAC